ORDIN nr. 101 din 5 martie 2013 pentru aprobarea modelului certificatului de funcţionare din punctul de vedere al respectării reglementărilor antidoping
Având în vedere:
- Referatul de aprobare al Direcţiei juridice şi resurse umane nr. 3.150 din 4 martie 2013;
- prevederile art. 9 alin. (1) din Legea nr. 104/2008 privind prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante cu grad mare de risc, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 3 alin. (3) din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 104/2008 privind prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante cu grad mare de risc, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 956/2011,
În temeiul art. 11 alin. (2) din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, republicată, cu modificările ulterioare,
preşedintele Agenţiei Naţionale Anti-Doping emite prezentul ordin.
Art. 1
Se aprobă modelul certificatului de funcţionare din punctul de vedere al respectării reglementărilor antidoping, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
La data intrării în vigoare a prezentului ordin, anexa nr. 2 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale Anti-Doping nr. 160/2011 privind aprobarea taxei pentru autorizarea desfăşurării activităţilor în sălile de culturism sau de fitness, precum şi a Metodologiei de organizare a cursului de instruire anti-doping se abrogă.
Art. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Agenţiei Naţionale Anti-Doping,

Graziela Elena Vâjială

ANEXĂ:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 145 din data de 19 martie 2013