HOTĂRÂRE nr. 10 din 16 aprilie 2013 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor
În temeiul art. 40 alin. (4) şi al art. 42 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat,
Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
- Anexa la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 872 din 20 decembrie 2012, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
- domnul deputat Popa Radu Mihai, aparţinând Grupului parlamentar al PP-DD, trece de la Comisia pentru sănătate şi familie la Comisia pentru industrii şi servicii, în calitate de membru;
- domnul deputat Popa Radu Mihai, aparţinând Grupului parlamentar al PP-DD, demisionează din calitatea de membru al Comisiei pentru afaceri europene;
- domnul deputat Burlacu Ştefan, aparţinând Grupului parlamentar al PP-DD, este desemnat în calitatea de membru al Comisiei pentru sănătate şi familie;
- domnul deputat Caloianu Mario-Ernest, aparţinând Grupului parlamentar al PP-DD, este desemnat în calitatea de membru al Comisiei pentru afaceri europene.
-****-
Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 16 aprilie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

MIRON TUDOR MITREA

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 218 din data de 17 aprilie 2013