ORDIN nr. 110 din 29 octombrie 2014 privind aprobarea preţului de referinţă şi a preţurilor reglementate pentru energia electrică, aplicabile în anul 2015 producătorilor de energie electrică şi termică în cogenerare, care beneficiază de bonus
Având în vedere prevederile art. 5 alin. (1) lit. b) şi alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, ale art. 79 alin. (7) lit. a) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 21 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă, cu modificările ulterioare, precum şi ale Metodologiei de stabilire şi ajustare a preţurilor pentru energia electrică şi termică, produsă şi livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 3/2010, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul dispoziţiilor art. 9 alin. (1) lit. x) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,
preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă preţul de referinţă de 145,68 lei/MWh, exclusiv TVA, pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă şi vândută în anul 2015 de producătorii de energie electrică şi termică ce beneficiază de bonus.
Art. 2
Se aprobă preţul reglementat de 169,30 lei/MWh, exclusiv TVA, pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă şi vândută pe bază de contracte reglementate în orele de zi din anul 2015 de producătorii de energie electrică şi termică ce beneficiază de bonus.
Art. 3
Se aprobă preţul reglementat de 98,43 lei/MWh, exclusiv TVA, pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă şi vândută pe bază de contracte reglementate în orele de noapte din anul 2015 de producătorii de energie electrică şi termică ce beneficiază de bonus.
Art. 4
Prin excepţie de la prevederile art. 2 şi 3, se aprobă preţul reglementat de 145,68 lei/MWh, exclusiv TVA, pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă şi vândută pe bază de contracte reglementate, atât în orele de zi, cât şi în orele de noapte din anul 2015 de producătorii de energie electrică şi termică ce beneficiază de bonus şi care deţin/operează numai unităţi de cogenerare nedispecerizabile.
Art. 5
Prevederile prezentului ordin se aplică producătorilor de energie electrică şi termică în cogenerare, care beneficiază de bonus, şi celorlalţi operatori economici implicaţi.
Art. 6
Entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.
Art. 7
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 77/2013 privind aprobarea preţului de referinţă şi a preţurilor reglementate pentru energia electrică, aplicabile în anul 2014 producătorilor de energie electrică şi termică în cogenerare care beneficiază de bonus, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 664 din 30 octombrie 2013.
Art. 8
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2015.
-****-

p. Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Emil Calotă

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 805 din data de 5 noiembrie 2014