HOTĂRÂRE nr. 50 din 13 iunie 2016 privind vacantarea funcţiei de preşedinte al Camerei Deputaţilor şi membru al Biroului permanent al Camerei Deputaţilor
Având în vedere informarea liderului Grupului parlamentar al P.S.D., punctul de vedere al Comisiei permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, organizarea şi funcţionarea şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, precum şi că în şedinţa din data de 13 iunie 2016 preşedintele de şedinţă a Camerei Deputaţilor a luat act de încetarea de drept a calităţii de preşedinte al Camerei Deputaţilor şi membru al Biroului permanent al Camerei Deputaţilor a domnului deputat Valeriu-Ştefan Zgonea şi rezultatul votului exprimat de deputaţi asupra Proiectului de Hotărâre privind vacantarea funcţiei de preşedinte al Camerei Deputaţilor şi membru al Biroului permanent al Camerei Deputaţilor,
în temeiul dispoziţiilor art. 21 alin. (4) lit. d) şi art. 28 alin. (41) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,
Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Camera Deputaţilor declară vacantă funcţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor şi membru al Biroului permanent al Camerei Deputaţilor, începând cu data de 13 iunie 2016.
-****-
Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 13 iunie 2016, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

FLORIN IORDACHE

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 440 din data de 13 iunie 2016