HOTĂRÂRE nr. 31 din 17 septembrie 2014 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 48/2012 privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO
În temeiul art. 67 din Constituţia României, republicată, şi al art. 3 din Hotărârea Parlamentului României nr. 1/2008 privind constituirea Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO,
Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Hotărârea Parlamentului României nr. 48/2012 privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 880 din 22 decembrie 2012, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
- domnul senator Puiu Haşotti, aparţinând Grupului parlamentar al PNL, este desemnat în calitatea de membru al comisiei în locul domnului senator Nicolae Nasta.
-****-
Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 17 septembrie 2014, respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

VIOREL HREBENCIUC

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 684 din data de 18 septembrie 2014