DECIZIE nr. 1 din 5 ianuarie 2016 pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 229/2013 privind stabilirea componenţei Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor
Având în vedere adresele Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor nr. 1.413/G.B. şi 1.414/G.B. din 30 decembrie 2015,
în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 19 lit. a) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările şi completările ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Articol unic
Punctele 5 şi 11 din anexa "Componenţa Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor" la Decizia prim-ministrului nr. 229/2013 privind stabilirea componenţei Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 314 din 30 mai 2013, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
"5.Florin Marius Tacu - secretar de stat, Cancelaria Primului-Ministru
........................................
11.Florea-Tiberiu Trifan - secretar de stat, Ministerul Afacerilor Interne"
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 5 din data de 5 ianuarie 2016