DECRET nr. 267 din 12 martie 2014 pentru promulgarea Legii privind instituirea Zilei Naţionale pentru Adopţie
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,
Preşedintele României decretează:
Articol unic
Se promulgă Legea privind instituirea Zilei Naţionale pentru Adopţie şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 188 din data de 17 martie 2014