ACTUL din 31 martie 2014 - CUANTUMUL TOTAL al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2013, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Forumul Democrat al Germanilor din Transilvania de Nord
(1)FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN SATU MARE
1.Cuantumul total al veniturilor din cotizaţii: 5.238,00 lei
2.Cuantumul total al veniturilor din donaţii: 10.400,00 lei
Lista persoanelor juridice care au făcut în anul 2013 donaţii a căror valoare cumulată depăşeşte 10 salarii minime brute pe ţară:

Nr. crt.

Denumirea societăţii

Sediul

Naţionalitatea

CUI

Felul donaţiei

Suma donaţiilor

1.

Asociaţia Culturală Sathmarense

Satu Mare

română

26341990

lei

10.400,00

3.Cuantumul total al veniturilor provenite din alte surse: 139.163,00

a) Venituri din donaţii a căror valoare cumulată nu depăşeşte 10 salarii de bază

7.235,00 lei

b) Venituri din contribuţii 20% pentru piese de schimb, ulei

34.638,00 lei

c) Venituri din diferenţe de curs valutar

2.895,00 lei

d) Venituri din dobânzi

2.194,00 lei

e) Cota-parte amortizare recunoscută la venituri

28.261,00 lei

f) Venituri pentru evenimentele zilelor culturale de la Primăria Satu Mare

10.000,00 lei

g) Alte venituri

53.940,00 lei

Total venituri (1+2+3):

154.801,00 lei

(2)FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN BAIA MARE, JUDEŢUL MARAMUREŞ
1.Cuantumul total al veniturilor din cotizaţii: 1.865,00 lei
2.Cuantumul total al veniturilor din donaţii: 5.500,00 lei
3.Cuantumul total al veniturilor provenite din alte surse: 19.774,00 lei

a) Alte venituri pentru evenimente culturale

19.774,00 lei

Total venituri (1+2+3):

27.139,00 lei

(3)FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN VIŞEU DE SUS, JUDEŢUL MARAMUREŞ
1.Cuantumul total al veniturilor provenite din alte surse: 6.900,00 lei

a) Alte venituri pentru evenimente culturale

6.900,00 lei

Total venituri:

6.900,00 lei

(4)FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN ORADEA, JUDEŢUL BIHOR
1.Cuantumul total al veniturilor din cotizaţii: 8.976,00 lei
2.Cuantumul total al veniturilor din donaţii: 16.907,00 lei
3.Cuantumul total al veniturilor provenite din alte surse: 56.677,00 lei

a) Venituri din dobânzi

10.522,00 lei

b) Alte venituri pentru evenimente culturale

46.155,00 lei

Total venituri (1+2+3):

82.560,00 lei

(5)FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN ZALĂU, JUDEŢUL SĂLAJ
1.Cuantumul total al veniturilor din cotizaţii: 583,00 lei
2.Cuantumul total al veniturilor provenite din alte surse: 7.483,00 lei

a) Venituri din dobânzi

6,00 lei

b) Alte venituri

7.477,00 lei

Total venituri (1+2):

8.066,00 lei

(6)Total general la Forumul Democrat al Germanilor din Transilvania de Nord: 279.466,00 lei
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 225 din data de 31 martie 2014