HOTĂRÂRE nr. 312 din 29 mai 2013 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii "Consolidare şi amenajare scurgere ape DN 55 km 4 + 400-71 + 100", judeţul Dolj
În conformitate cu art. 11 lit. c) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administraţia Naţională a Drumurilor din România", aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,
în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii "Consolidare şi amenajare scurgere ape DN 55 km 4 + 400-71 + 100", judeţul Dolj, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din cadrul Proiectului de reconstrucţie a drumurilor afectate de inundaţii, prevăzut în Legea nr. 218/2006 pentru ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii privind Proiectul de reconstrucţie a drumurilor afectate de inundaţii, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 2
Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se realizează din împrumutul contractat de la Banca Europeană de Investiţii, asigurat potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, pentru Departamentul pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.
Art. 3
Departamentul pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., răspunde de modul de utilizare a sumei prevăzute în anexă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine,

Dan-Coman Şova

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

ANEXĂ: INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI aferenţi obiectivului de investiţii "Consolidare şi amenajare scurgere ape DN 55 km 4 + 400-71 +100", judeţul Dolj
Titular: Secretariatul General al Guvernului pentru Departamentul pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine
Beneficiar: Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Craiova
Amplasament: judeţul Dolj

Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA:

(1 euro = 4,3488/1 martie 2012),

 

116.779*) mii lei

din care C+M (inclusiv TVA)

 

111.304 mii lei

Eşalonarea investiţiei:

  

Anul I

INV

75.911 mii lei

C+M

72.348 mii lei

Anul II

INV

40.868 mii lei

C+M

38.956 mii lei

Capacităţi:

  

- Lungime drum

 

66,700 km

- Lăţime platformă drum

 

9,00 m

- Lăţime parte carosabilă

 

7,00 m

- Rigole deschise

 

21.650 m

- Parapet metalic

 

6.000 m

- Poduri noi

 

1 buc./20,75 m

- Poduri reabilitate

 

5 buc./137 m

Durata de realizare a investiţiei:

 

18 luni

*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.
Factori de risc
Obiectivul se va proteja antiseismic conform cu Normativul P 100-1/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
Finanţarea investiţiei
Finanţarea obiectivului de investiţii se realizează din împrumutul contractat de la Banca Europeană de Investiţii, asigurat conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, pentru Departamentul pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 327 din data de 5 iunie 2013