HOTĂRÂRE nr. 1178 din 4 decembrie 2012 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.449/2005 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. I
- Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.449/2005 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.101 din 7 decembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.
Art. II
În vederea aplicării procedurilor legale prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, încadrarea în noua structură organizatorică se face într-un termen de maximum 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,

Ecaterina Andronescu

p. Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Georgeta Bratu,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

ANEXĂ:
(- Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.449/2005)
Numărul maxim de posturi = 134, exclusiv preşedintele şi vicepreşedintele
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ a Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică
______
*) Organismul intermediar pentru cercetare este organizat la nivel de direcţie generală.
**) Organizate la nivel de compartimente sau colective de lucru.
***) Organizat la nivel de serviciu.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 831 din data de 11 decembrie 2012