HOTĂRÂRE nr. 489 din 1 iulie 2015 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 28 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Se aprobă acordarea de ajutoare de urgenţă în valoare totală de 498.900 lei din creditele bugetare aprobate cu această destinaţie în bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice pe anul 2015, pentru sprijinirea unui număr total de 148 de familii şi persoane singure, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, aflate în situaţii de necesitate cauzate de incendii, calamităţi naturale, alunecări de teren, stare gravă de sănătate ori alte cauze care pot conduce la riscul de excluziune socială.
-****-

PRIM-MINISTRU INTERIMAR

GABRIEL OPREA

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Sevil Shhaideh

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

ANEXĂ:

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Adresa

Judeţul

Suma

- lei -

1

Avădanii Mărioara

municipiul Oneşti, str. Mărăşti nr. 26

Bacău

3.000

2

Diaconiţa Mihai

comuna Traian, satul Zăpodia

Bacău

4.000

3

Gondoş Mihai

municipiul Oneşti, str. Mărăşti nr. 24

Bacău

4.500

4

Hălăngescu Viorel

comuna Vultureni, satul Tomozia

Bacău

2.000

5

Merluşcă Dorian

municipiul Bacău, str. Vadul Bistriţei nr. 29, bl. 29, sc. B, ap. 6

Bacău

3.000

6

Nechifor Marius

municipiul Bacău, str. Letea nr. 46A, bl. 46A, sc. B, ap. 14

Bacău

4.000

7

Palade Lucica

municipiul Bacău, Str. Gării nr. 70, bl. 70, sc. C, ap. 18

Bacău

3.500

8

Pitrici Gheorghe

municipiul Oneşti, str. Mărăşti nr. 22

Bacău

6.000

9

Cristea Aurica

municipiul Bacău, Str. Mioriţei nr. 28, bl. 28, sc. A, ap. 6

Bacău

3.000

10

Cristea Gicu

comuna Hemeiuş, satul Hemeiuş nr. 24

Bacău

2.000

11

Dospinescu Virgil

comuna Măgireşti, satul Şesuri

Bacău

3.500

12

Mărza Florin

municipiul Bacău, str. Henri Coandă nr. 7, bl. 7A, sc. C, ap. 12

Bacău

4.000

13

Munteanu Gheorghe

comuna Filipeni, satul Filipeni

Bacău

5.000

14

Rusei Petronela

comuna Măgireşti, satul Măgireşti

Bacău

3.500

15

Apostol Luminiţa

comuna Unţeni, satul Burleşti

Botoşani

2.800

16

Băteală Gheorghe

municipiul Dorohoi, Aleea Păcii nr. 8, bl. J3, ap. 14

Botoşani

3.500

17

Broscăunceanu Ioan

municipiul Botoşani, Calea Naţională nr. 13, bl. 13, sc. A, ap. 11

Botoşani

3.000

18

Chircia Costache

comuna Stăuceni, satul Tocileni

Botoşani

1.500

19

Chiţoi Alina Iuliana

municipiul Dorohoi, str. Cercetaş Ştiubianu nr. 44, bl. D12, ap. 49

Botoşani

2.500

20

Cucuveică Angela

municipiul Dorohoi, aleea Victoria nr. 1, bl. D1, ap. 2]

Botoşani

3.500

21

Floria Lucica

municipiul Dorohoi, str. Oborul Nou nr. 32

Botoşani

2.800

22

Luca Mihaela

oraşul Bucecea, str. Locotenent Muraru nr. 15, bl. AG sc. 3

Botoşani

2.000

23

Lupu Silvia

municipiul Botoşani, Str. Săvenilor nr. 40, bl. F9, sc. D, ap. 3

Botoşani

2.000

24

Morsoacă Mirela

municipiul Dorohoi, strada C.D. Gherea nr. 4, bl. C1, ap. 7

Botoşani

2.500

25

Pintilii Olga

municipiul Dorohoi, str. Lt. Olinescu nr. 4, bl. E3, ap. 57

Botoşani

3.000

26

Plian Maricica

satul Curteşti, comuna Curteşti

Botoşani

4.000

27

Prodan Violeta

municipiul Botoşani, str. Col. Tomoroveanu nr. 17, bl. 17, sc. D, ap. 81

Botoşani

1.500

28

Puiu Brânduşa

municipiul Botoşani, str. Adrian Adamiu nr. 10, bl. C3, sc. A, ap. 1

Botoşani

2.000

29

Guşă Ana

comuna Prejmer, Str. Braşovului nr. 1001

Braşov

10.000

30

Marica Ionel

municipiul Brăila, Str. Dorobanţilor nr. 472, bl. 5B, sc. 2, ap. 40

Brăila

15.000

31

Borcăiaş Dragoş Ionuţ

comuna Bisoca, satul Lacurile

Buzău

1.500

32

Duran Anişoara

comuna Poşta Câlnău, satul Aliceni

Buzău

2.500

33

Ioniţă Gheorghe

comuna Amaru, satul Amaru

Buzău

1.500

34

Pascu Chiriachiţa Elena

municipiul Buzău, cartier Dorobanţi 1, bl. 13A, et. 1, ap. 5

Buzău

1.500

35

Stemate Cristea

comuna Bisoca, satul Lacurile

Buzău

1.500

36

Tirizică Florica

comuna Verneşti, satul Cândeşti

Buzău

1.000

37

Traşcu Sandu

municipiul Buzău, cartier Micro 5, bl. 11, et. 3, ap. 14

Buzău

2.000

38

Cravcenco Vasile

comuna Valea Salciei, satul Modreni

Buzău

2.500

39

Burcuş Mariana

comuna Răcari, satul Ghergani nr. 376

Dâmboviţa

2.000

40

Băniceru Victor

comuna Gura Ocniţei, str. Stadion nr. 10

Dâmboviţa

1.000

41

Basarab Ion Mihai

comuna Ulmi nr. 406

Dâmboviţa

500

42

Cristea Elena

comuna Gura Ocniţei, satul Adânca nr. 84

Dâmboviţa

1.000

43

Enescu Ioana

comuna Gura Ocniţei, Str. Principală nr. 196

Dâmboviţa

1.000

44

Ioniţă Cezar

oraşul Pucioasa, Str. Rândunelelor, bl. D5, ap. 1

Dâmboviţa

2.000

45

Meleşteu Adrian Gabriel

comuna Gura Ocniţei, str. Gorgoteni nr. 20

Dâmboviţa

1.000

46

Stan Ioana

comuna Gura Ocniţei, str. Capul Plaiului nr. 69

Dâmboviţa

1.000

47

Stan Lucreţia

comuna Gura Ocniţei, str. Sanatoriu nr. 11

Dâmboviţa

1.000

48

Vasile Elena

comuna Gura Ocniţei, str. Sanatoriu nr. 1

Dâmboviţa

1.000

49

Păun Ştefan

comuna Cojasca, satul Iazu, str. Spre Bilciureşti nr. 32

Dâmboviţa

3.000

50

Şetreanu Lămâiţa

comuna Vulcan-Băi, satul Vulcana de Sus, Intrarea Sudului nr. 9

Dâmboviţa

4.000

51

Cercel Ana Camelia

municipiul Craiova, bd. Oltenia nr. 1B, bl. T2, sc. 2, ap. 11

Dolj

3.500

52

Miluţ Valentina

municipiul Craiova, bd. Oltenia nr. 1A, bl. T1, sc. 4, ap. 5

Dolj

3.500

53

Mînuşiţă Dorin

comuna Unirea nr. 550

Dolj

2.000

54

Popescu Cristina

municipiul Craiova, Calea Severinului nr. 30G, bl. S6, sc. 1, ap. 8

Dolj

3.500

55

Şerban Eugen

municipiul Craiova, Str. Gorunului nr. 4, bl. 146A, sc. 3, ap. 11

Dolj

3.500

56

Ungureanu Mirela

municipiul Craiova, str. Dorna nr. 10

Dolj

2.000

57

Resmovici Anişoara

comuna Mihăileşti, satul Novaci

Giurgiu

1.000

58

Popescu Mariana

municipiul Giurgiu, Str. Tineretului, bl. 201, sc. A, ap. 18

Giurgiu

1.500

59

Belea Constantin

municipiul Târgu Jiu, str. Bicaz nr. 22

Gorj

700

60

Drăghescu Vasile

oraşul Tismana, satul Sohodol

Gorj

2.000

61

Condel Ion

comuna Bumbeşti-Piţic, satul Cârligei nr. 316

Gorj

1.500

62

Filip Dumitru

comuna Bumbeşti-Piţic, satul Cârligei

Gorj

1.500

63

Pistol Viorica

comuna Bumbeşti-Piţic, satul Cârligei

Gorj

2.000

64

Udrea Maria

comuna Bumbeşti-Piţic, satul Cârligei

Gorj

1.500

65

Fîciu Ionela Maria

municipiul Târgu Jiu, Aleea Ioan Slavici nr. 3, bl. 3, sc. 1, ap. 19F

Gorj

2.000

66

Ion Camelia Maria

municipiul Târgu Jiu, str. 11 Iunie 1848, bl. 102, sc. 3, ap. 29

Gorj

2.000

67

Vîlceanu Liliana

Municipiul Târgu Jiu, str. Nicolae Titulescu nr. 10, bl. 10, sc. 2, ap. 30

Gorj

4.000

68

Raţiu Iacob Horea

municipiul Deva, str. Cuza Vodă, bl. D1, sc. A, ap. 3

Hunedoara

8.000

69

Baţalan Vasile

oraşul Aninoasa, Str. Bujorului, bl. E, sc. 3, ap. 38

Hunedoara

500

70

Stănescu Ion

oraşul Uricani, Str. Catedralei nr. 9

Hunedoara

10.000

71

Băieş Elena

comuna Buceş, satul Mihăileni nr. 75

Hunedoara

500

72

Constantin Aurelia

oraşul Fierbinţi-Târg, satul Fierbinţii de Sus, Str. Chermezei nr. 8

Ialomiţa

3.000

73

Duţu Marioara

municipiul Feteşti, str. Mircea cel Mare nr. 84

Ialomiţa

4.000

74

Costache Mirela

municipiul Slobozia, Aleea Nordului nr. 7, bl. V5/2, sc. C, et. 4, ap. 18

Ialomiţa

12.000

75

Er Viorica

municipiul Slobozia, str. Constantin Dobrogeanu-Gherea nr. 1, bl. G5, sc. B, ap. 66

Ialomiţa

2.500

76

Ailoaie Ana

municipiul Iaşi, str. Canta nr. 37, bl. 507, sc. A, ap. 10

Iaşi

2.500

77

Angheluţă Constantin

municipiul Iaşi, Bd. Primăverii nr. 17B, bl. G5, sc. B, ap. 2 (domiciliul legal); comuna Ciurea, satul Lunca Cetăţuii, Str. Principală nr. 33 (domiciliul în fapt)

Iaşi

5.000

78

Anton Georgiana

municipiul Iaşi, str. Sarmisegetuza nr. 5, bl. Y3, sc. B, ap. 9 (domiciliul legal); comuna Ciurea, satul Lunca Cetăţuii, Str. Principală nr. 33 (domiciliul în fapt)

Iaşi

5.000

79

Boariu Leonard

municipiul Iaşi, bd. Nicolae Iorga nr. 45, bl. P6, sc. A, ap. 6 (domiciliul legal); şos. Vasile Lupu nr. 116, bl. A3, ap. 8 (domiciliul în fapt)

Iaşi

3.000

80

Burduhosu Radu Ioan

municipiul Iaşi, str. Muşatini nr. 5, bl. H16, et. 3, ap. 14 (domiciliul legal); str. Bularga nr. 16, cameră cămin (domiciliul în fapt)

Iaşi

5.000

81

Cristea Mariana Georgeta

comuna Cepleniţa, satul Buhalniţa

Iaşi

5.000

82

Filip Aurica

municipiul Iaşi, str. Oancea nr. 13B, et. 1, ap. 4

Iaşi

2.500

83

Pedrovici Daniela

municipiul Iaşi, bd. Nicolae Iorga nr. 45A, bl. I2, sc. A, ap. 3 (domiciliul legal); comuna Ciurea, satul Lunca Cetăţuii, Str. Principală nr. 33 (domiciliul în fapt)

Iaşi

5.000

84

Ragoşca-Andrei Daniela

municipiul Iaşi, Str. Vitejilor nr. 14, bl. B9, ap. 1 (domiciliul legal); comuna Ciurea, satul Lunca Cetăţuii, Str. Principală nr. 33 (domiciliul în fapt)

Iaşi

5.000

85

Spătaru Lucia Iliuţa

municipiul Iaşi, str. Radu Vodă nr. 14, bl. 769, sc. B, et. 2, ap. 11 (domiciliul legal); comuna Ciurea, satul Lunca Cetăţuii, Str. Principală nr. 33 (domiciliul în fapt)

Iaşi

5.000

86

Nechita Carmen

comuna Deda, satul Bistra Mureşului nr. 43E

Mureş

35.000

87

Vintilă Nicolae

municipiul Târnăveni, Str. Plopilor nr. 96

Mureş

25.000

88

Afloarei Zenovia

comuna Pipirig, satul Pâţâligeni

Neamţ

4.000

89

Cozma Anica

comuna Bălţăteşti, satul Bălţăteşti

Neamţ

5.000

90

Magdici Iosif

comuna Tămăşeni, satul Adjudeni

Neamţ

3.500

91

Munteanu Claudia

comuna Dochia, satul Dochia

Neamţ

3.000

92

Paica Ana Mihaela

municipiul Piatra-Neamţ, str. Dr. Ghe. Iacomi nr. 13, bl. H14, ap. 37

Neamţ

6.000

93

Stachie Cristina

municipiul Piatra-Neamţ, Str. Negoiului nr. 4, bl. E6, ap. 18

Neamţ

4.000

94

Topoloiu Liliana

oraşul Scorniceşti, satul Jitaru, calea Alexandru Ioan Cuza nr. 42

Olt

3.000

95

Tudosie Elena

comuna Bobiceşti, satul Leoteşti

Olt

3.000

96

Păun Ion

oraşul Boldeşti Scăeni, Str. Distilării nr. 4

Prahova

8.000

97

Zamfir Gheorghe

comuna Vărbilău, satul Livadea

Prahova

8.000

98

Bodaciu Ovidiu

comuna Dragu, satul Dragu nr. 172

Sălaj

3.000

99

Stoica Alexandru

municipiul Sibiu, Str. Faianţei nr. 14 (domiciliul în fapt)

Sibiu

1.000

100

Barcan Gabriela

municipiul Sibiu, str. Oştirii nr. 10, sc. A, et. 3, ap. 13 (domiciliul legal), Aleea Călăraşilor, bl. G1, et. 3, cam. 57 (domiciliul în fapt)

Sibiu

1.500

101

Ranga Gheorghe

oraşul Avrig, str. Avram Iancu nr. 35

Sibiu

4.000

102

Alexandru Francisc

municipiul Suceava, Str. Alunului nr. 32, ap. 1

Suceava

2.500

103

Ciupercă Ionuţ Mitruţ

comuna Forăşti, satul Uideşti nr. 48

Suceava

1.000

104

Costişevschi Dan Liviu

municipiul Rădăuţi, Str. Şcolii Noi nr. 40

Suceava

1.500

105

Martin Dorina

municipiul Suceava, Str. Păcii nr. 13, bl. 131, sc. E, ap. 6

Suceava

2.000

106

Pahomi Dimitrie

comuna Arbore nr. 1.332

Suceava

3.000

107

Pădurean Aurel

comuna Baia, str. Nicolae Stoleru nr. 15

Suceava

1.000

108

Titienar Casian

municipiul Câmpulung Moldovenesc, Calea Transilvaniei nr. 241

Suceava

3.500

109

Tudosă-Butcă Vasile

comuna Preuţeşti

Suceava

2.500

110

Ungureanu Ana Maria

municipiul Suceava, Str. Amurgului nr. 6, bl. 29, sc. A, ap. 9

Suceava

1.500

111

Lălău Ilie

comuna Dumeşti, satul Valea Mare

Vaslui

4.000

112

Nani Catinca

comuna Bălteni, satul Bălteni

Vaslui

2.500

113

Oancea Violeta

comuna Coroieşti, satul Mireni (domiciliul legal) comuna Coroieşti, satul Movileni (domiciliul în fapt)

Vaslui

4.500

114

Anghel Elena Iulia

comuna Mihăeşti, satul Scărişoara

Vâlcea

1.000

115

Brădeanu Eftemie

comuna Perişani, satul Băiaşu

Vâlcea

5.000

116

Deaconu Marin

comuna Scundu, satul Avrămeşti

Vâlcea

3.800

117

Gae Niculiţa

comuna Frânceşti, satul Coşani

Vâlcea

800

118

Gunie Elena

comuna Frânceşti, satul Dezrobiţi

Vâlcea

1.000

119

Piedică Alexandru

comuna Pesceana

Vâlcea

1.000

120

Pîrvu Luciana

municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Buda nr. 37

Vâlcea

2.500

121

Vasile Cornelia Liliana

comuna Mitrofani, satul Mitrofani

Vâlcea

3.000

122

Amăricăi Ionel

comuna Fitioneşti, satul Holbăneşti

Vrancea

2.500

123

Marin Stanca

comuna Negrileşti, satul Negrileşti

Vrancea

3.500

124

Micheci Vincenţiu

municipiul Focşani, Aleea 1 Iunie nr. 7, bl. D2, et. 4, ap. 58

Vrancea

15.000

125

Bădulescu Aura

Str. Foişorului nr. 152, sectorul 3

Bucureşti

5.000

126

Bucur Antoaneta Mariana

str. Odobeşti nr. 13, bl. V35, sc. A, et. 1, ap. 4, sectorul 3

Bucureşti

2.000

127

Filimon Ligia Mihaela

Str. Veteranilor nr. 7-9, bl. 6, sc. 1, et. 8, ap. 97, sectorul 6 (domiciliul legal) str. Constantin Brâncuşi nr. 11, bl. D16, sc. 3, et. 9, ap. 120, sectorul 3 (domiciliul în fapt)

Bucureşti

1.500

128

Ionescu Anghelina

str. Cpt. Gheorghe Preoţescu nr. 18, ap. 1, sectorul 4

Bucureşti

2.000

129

Maftei Adela

str. Câmpia Libertăţii nr. 9, bl. PM62, sc. A, et. 2, ap. 11, sectorul 3

Bucureşti

2.000

130

Olteanu Nicolae

str. Roşia Montana nr. 3, bl. M20, sc. 5, et. 4, ap. 159, sectorul 6

Bucureşti

2.500

131

Stan Marioara

Str. Meiului nr. 10, sectorul 3

Bucureşti

1.500

132

Stancu Elvira Terezia

str. Sold. Petre M. Tină nr. 3, bl. L34, sc. 2, et. 5, ap. 81, sectorul 3

Bucureşti

2.500

133

Bărbuţă Cristian Gelu

aleea Botorani nr. 7, bl. V37, sc. 1, et. 8, ap. 27, sectorul 5

Bucureşti

5.000

134

Bărculeţ Mariana

str. Frt. Mihai Anghel nr. 9, ap. 2, sectorul 6

Bucureşti

1.000

135

Constantin Nicoleta

str. Căp. Eftimie Z. Croitoru nr. 27, sectorul 6 (domiciliul legal) str. Intrarea Jarului nr. 3, sectorul 6 (domiciliul în fapt)

Bucureşti

1.000

136

Gabor Dumitru

str. Costache Conachi nr. 8, bl. 6A, sc. 1, et. 2, ap. 11, sectorul 2 (domiciliul legal) Şos. Pantelimon nr. 107, bl. 400, sc. 2, ap. 67, sectorul 2 (domiciliul în fapt)

Bucureşti

1.500

137

Ghiţă Cecilia

str. Tudor Arghezi nr. 12, sc. B, et. 2, ap. 6, sectorul 2

Bucureşti

1.000

138

Homoş Angela

şos. Pantelimon nr. 291, bl. 9, sc. D, et. 9, ap. 155, sectorul 2

Bucureşti

1.500

139

Ionescu Maria

şos. Colentina nr. 16, bl. A5, et. 4, ap. 36, sectorul 2

Bucureşti

1.500

140

Ioniţă Petruţa

Str. Înfrăţirii nr. 12, sectorul 1

Bucureşti

1.000

141

Marin Vasilica

str. Opanez nr. 6, bl. 70, sc. A, et. 4, ap. 17, sectorul 2

Bucureşti

2.500

142

Perianu Elena

intr. Ing. Zablovschi nr. 2, sectorul 1

Bucureşti

1.000

143

Pralea Georgeta

aleea Bacău nr. 11, bl. H5, sc. 2, et. 2, ap. 30, sectorul 5

Bucureşti

3.000

144

Ali Anis

str. Iacob Andrei nr. 13, bl. Z5, sc. 3, et. 3, ap. 56, sectorul 5

Bucureşti

3.000

145

Apostol Gheorghiţa

Str. Surorilor nr. 100, sectorul 1

Bucureşti

1.500

146

Ioniţă Ştefan

str. Radu de la Afumaţi nr. 27, sectorul 2

Bucureşti

1.500

147

Saiu Piea

str. Serg. Ghe. Donici nr. 2, bl. 65, sc. 1, et. 5, ap. 23, sectorul 5

Bucureşti

1.000

148

Trîncă Nicolae

bd. Iuliu Maniu nr. 73, bl. 3, sc. 3, et. 1, ap. 108, sectorul 6

Bucureşti

1.000

Total

498.900

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 486 din data de 2 iulie 2015