ORDIN nr. 19 din 4 octombrie 2012 pentru modificarea şi completarea Normelor privind metodologia de calcul şi evidenţă a rezervelor tehnice minimale pentru activitatea de asigurări generale, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.109/2003
Potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 26 septembrie 2012, prin care s-a aprobat modificarea şi completarea Normelor privind metodologia de calcul şi evidenţă a rezervelor tehnice minimale pentru activitatea de asigurări generale puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.109/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 4 alin. (27) şi ale art. 21 alin. (4) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare,
preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin:
Art. I
Normele privind metodologia de calcul şi evidenţă a rezervelor tehnice minimale pentru activitatea de asigurări generale, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.109/2003, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 770 din 3 noiembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 3, alineatele (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"(4) În cazul pretenţiilor de despăgubiri care fac obiectul unei acţiuni în instanţă, rezerva de daună se va constitui şi se va menţine la nivelul pretenţiilor solicitate în instanţă, în limita sumei asigurate, cu excepţia pretenţiilor de despăgubiri pentru daune morale ca urmare a vătămărilor corporale sau decesului.
(5) În cazul pretenţiilor de despăgubiri care fac obiectul unei acţiuni în instanţă, în calculul rezervei de daună se va lua în considerare şi valoarea estimată a cheltuielilor totale de judecată."
2.La articolul 3, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu următorul cuprins:
"(51) În cazul pretenţiilor de despăgubiri pentru daune morale ca urmare a vătămărilor corporale sau decesului, rezerva de daună se va constitui pe baza jurisprudenţei şi a practicii societăţii de asigurare. Asigurătorii au obligaţia să instituie şi să aprobe proceduri interne de calcul al rezervei de daună pentru cazurile de daune morale ca urmare a vătămării corporale sau decesului, care vor fi notificate Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor cu 30 de zile înainte de aplicarea lor."
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.
Art. III
Direcţiile de specialitate din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
-****-

p. Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Gheorghe-Cornel Coca-Constantinescu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 696 din data de 10 octombrie 2012