Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei resurse umane şi pregătire profesională din cadrul Ministerului Sănătăţii nr. N.B. 2.488 din 5 mai 2014,
având în vedere prevederile art. 181 din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 14 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul sănătăţii, ministrul educaţiei naţionale şi ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică emit următorul ordin:
Art. 1
Art. 2
Direcţia resurse umane şi pregătire profesională, celelalte direcţii implicate din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" Cluj - Napoca vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul sănătăţii,

Francisk Iulian Chiriac,

secretar de stat

Ministrul educaţiei naţionale,

Remus Pricopie

p. Ministrul delegat pentru învăţământ superior,

cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

ANEXĂ:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 358 din data de 15 mai 2014