ORDIN nr. 815 din 9 iunie 2016 privind publicarea Deciziei SC-6/13: Listarea hexabromociclododecanului, a Deciziei SC-7/12: Listarea hexaclorbutadienei, a Deciziei SC-7/13: Listarea pentaclorofenolului, a sărurilor şi a esterilor acestuia şi a Deciziei SC-7/14: Listarea naftalinelor policlorurate
În temeiul art. 38 alin. (4) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele, potrivit căruia prin ordin al ministrului afacerilor externe se fac cunoscute date şi informaţii privind evoluţiile survenite în privinţa tratatelor încheiate de România, precum şi textele tratatelor revizuite, care se publică, fără plată, în Monitorul Oficial al României, Partea I,
în baza Legii nr. 261/2004 pentru ratificarea Convenţiei privind poluanţii organici persistenţi, adoptată la Stockholm la 22 mai 2001,
în temeiul art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.
Art. 1
Se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei SC-6/13: Listarea hexabromociclododecanului, a Deciziei SC-7/12: Listarea hexaclorbutadienei, a Deciziei SC- 7/13: Listarea pentaclorofenolului, a sărurilor şi a esterilor acestuia şi a Deciziei SC-7/14: Listarea naftalinelor policlorurate, prin care se modifică anexele A şi C la Convenţia privind poluanţii organici persistenţi, adoptată la Stockholm la 22 mai 2001, ratificată prin Legea nr. 261/2004, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.
______
*) Traducere.
Art. 2
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul afacerilor externe,

Alexandru Victor Micula,

secretar de stat

ANEXĂ:
CAPITOLUL 1: SC-6/13: Listarea hexabromociclododecanului
Conferinţa părţilor,
luând în considerare profilul de risc şi evaluarea managementului riscului şi anexa sa pentru hexabromociclododecan, astfel cum au fost transmise de Comitetul de examinare a poluanţilor organici persistenţi1,
1UNEP/POPS/POPRC.6/13/Add. 2, UNEP/POPS/POPRC.7/19/Add. 1 şi UNEP/POPS/POPRC.8/16/Add. 3.
ţinând cont de recomandarea Comitetului de examinare a poluanţilor organici persistenţi de a lista hexabromociclododecanul în anexa A la convenţie, cu derogări specifice pentru producţia şi utilizarea în polistiren expandat şi polistiren extrudat în clădiri2,
2Decizia POPRC-8/3.
1.Decide modificarea părţii I a anexei A la Convenţia Stockholm privind poluanţii organici persistenţi prin listarea hexabromociclododecanului, cu derogări specifice pentru producţie, aşa cum este permis părţilor menţionate în registrul derogărilor specifice şi pentru utilizarea în polistiren expandat şi polistiren extrudat în clădiri, prin introducerea următorului rând:

Substanţă chimică

Activitate

Derogare specifică

Hexabromociclododecan

Producţie

Astfel cum este permis părţilor menţionate în registru, în conformitate cu prevederile părţii VII a prezentei anexe

Utilizare

Polistiren expandat şi polistiren extrudat în clădiri, în conformitate cu prevederile părţii VII a prezentei anexe

2.Decide, de asemenea, introducerea unei definiţii pentru hexabromociclododecan în partea III din anexa A, după cum urmează:
"(c) «Hexabromociclododecan» înseamnă Hexabromociclododecan (nr. CAS: 25637-99-4), 1,2,5,6,9,10-hexabromociclododecan (nr. CAS: 3194-55-6) şi principalii săi diastereoizomeri: alfa-hexabromociclododecan (nr. CAS: 134237-50-6); beta-hexabromociclododecan (nr. CAS: 134237-51-7); şi gama-hexabromociclododecan (nr. CAS: 134237-52-8)."
3.Decide în continuare introducerea unei noi părţi VII în anexa A, după cum urmează:
"- PARTEA VII: Hexabromociclododecan
Fiecare parte care s-a înregistrat în scopul derogării în temeiul articolului 4 pentru producerea şi utilizarea hexabromociclododecanului pentru polistiren expandat şi polistiren extrudat în clădiri trebuie să ia măsurile necesare pentru a se asigura că polistirenul expandat şi polistirenul extrudat care conţin hexabromociclododecan pot fi uşor identificate prin etichetare sau prin alte mijloace de-a lungul duratei de viaţă a acestora."
CAPITOLUL 2: SC-7/12: Listarea hexaclorbutadienei
Conferinţa părţilor,
luând în considerare profilul de risc şi evaluarea managementului riscului pentru hexaclorbutadienă transmise de Comitetul de examinare a poluanţilor organici persistenţi3,
3UNEP/POPS/POPRC.8/16/Add. 2 şi UNEP/POPS/POPRC.9/13/Add. 2.
luând notă de recomandarea Comitetului de examinare a poluanţilor organici persistenţi de a lista hexaclorbutadiena în anexele A şi C la convenţie4,
4UNEP/POPS/COP.7/19.
decide să modifice partea I din anexa A la Convenţia de la Stockholm privind poluanţii organici persistenţi pentru a include hexaclorbutadiena, fără derogări specifice prin introducerea următorului rând:

Substanţă chimică

Activitate

Derogare specifică

Hexaclorbutadienă

(CAS nr. 87-68-3)

Producere

Niciuna

Utilizare

Niciuna

CAPITOLUL 3: SC-7/13: Listarea pentaclorofenolului, a sărurilor şi a esterilor acestuia
Conferinţa părţilor,
luând în considerare profilul de risc şi evaluarea managementului riscului pentru pentaclorofenol, sărurile şi esterii acestuia transmise de Comitetul de examinare a poluanţilor organici persistenţi5,
5UNEP/POPS/POPRC.9/13/Add. 3 şi UNEP/POPS/POPRC.10/10/Add. 1.
luând notă de recomandarea Comitetului de examinare a poluanţilor organici persistenţi de a lista pentaclorofenolul, sărurile şi esterii acestuia în anexa A la convenţie, cu derogări specifice pentru producţia şi utilizarea pentaclorofenolului pentru stâlpi de electricitate din lemn şi braţe transversale din lemn pentru susţinerea stâlpilor de electricitate din lemn6,
6UNEP/POPS/COP.7/20.
1.Decide să modifice partea I din anexa A la Convenţia de la Stockholm privind poluanţii organici persistenţi pentru a include pentaclorofenolul, sărurile şi esterii acestuia, cu derogările specifice pentru producţie permise pentru părţile listate în registrul derogărilor specifice şi pentru utilizarea pentaclorofenolului, a sărurilor şi a esterilor acestuia pentru stâlpi de electricitate din lemn şi braţe transversale din lemn pentru susţinerea stâlpilor de electricitate din lemn prin introducerea următorului rând:

Substanţă chimică

Activitate

Derogare specifică

Pentaclorofenolul, sărurile şi esterii acestuia

Producere

Permisă pentru părţile listate în registru, în conformitate cu prevederile părţii VIII din prezenta anexă

 

Utilizare

Pentaclorofenol pentru stâlpi de electricitate din lemn şi braţe transversale din lemn pentru susţinerea stâlpilor de electricitate din lemn în conformitate cu prevederile părţii VIII din prezenta anexă

2.Decide, de asemenea, introducerea unei noi note (vi) în partea I din anexa A, după cum urmează:
(vi)Pentaclorofenolul (CAS nr. 87-86-5), pentaclorofenatul de sodiu [CAS nr. 131-52-2 şi 27735-64-4 (ca monohidrat)] şi lauratul de pentaclorofenil (CAS nr. 3772-94-9), în cazul în care sunt luate în considerare împreună cu produsul acestora de transformare pentacloroanisol (CAS nr. 1825-21-4), au fost identificate ca poluanţi organici persistenţi.
3.Decide, în plus, introducerea unei noi părţi VIII în anexa A, după cum urmează:
"- PARTEA VIII: Pentaclorofenolul, sărurile şi esterii acestuia
Fiecare parte care s-a înregistrat pentru derogare, conform articolului 4, pentru producerea şi utilizarea pentaclorofenolului pentru stâlpi de electricitate din lemn şi braţe transversale din lemn pentru susţinerea stâlpilor de electricitate din lemn, ia măsurile necesare pentru a se asigura că stâlpii de electricitate din lemn şi braţele transversale din lemn pentru susţinerea stâlpilor de electricitate din lemn ce conţin pentaclorofenol pot fi uşor identificaţi/identificate prin etichetare sau prin alte mijloace de-a lungul ciclurilor de viaţă ale acestora. Articolele tratate cu pentaclorofenol nu trebuie reutilizate pentru alte scopuri decât cele exceptate."
CAPITOLUL 4: SC-7/14: Listarea naftalinelor policlorurate
Conferinţa părţilor,
luând în considerare profilul de risc şi evaluarea managementului riscului pentru naftalinele policlorurate transmise de Comitetul de examinare a poluanţilor organici persistenţi7,
7UNEP/POPS/POPRC.8/16/Add. 1 şi UNEP/POPS/POPRC.9/13/Add. 1.
luând notă de recomandarea Comitetului de examinare a poluanţilor organici persistenţi de a lista naftalinele diclorurate, naftalinele triclorurate, naftalinele tetraclorurate, naftalinele pentaclorurate, naftalinele hexaclorurate, naftalinele heptaclorurate, naftalinele octaclorurate în anexele A şi C la convenţie8,
8UNEP/POPS/COP.7/18.
1.Decide să modifice partea I din anexa A la Convenţia de la Stockholm privind poluanţii organici persistenţi pentru listarea naftalinelor policlorurate, inclusiv naftalinele diclorurate, naftalinele triclorurate, naftalinele tetraclorurate, naftalinele pentaclorurate, naftalinele hexaclorurate, naftalinele heptaclorurate, naftalinele octaclorurate, cu derogările specifice pentru producerea acestor substanţe chimice ca intermediari în producerea naftalinelor polifluorurate, inclusiv a octafluoronaftalinei, şi pentru utilizarea acestor substanţe chimice pentru producerea naftalinelor polifluorurate, inclusiv a octafluoronaftalinei, prin introducerea următorului rând:

Substanţă chimică

Activitate

Derogare specifică

Naftaline policlorurate, inclusiv naftalinele diclorurate, naftalinele triclorurate, naftalinele tetraclorurate, naftalinele pentaclorurate, naftalinele hexaclorurate, naftalinele heptaclorurate, naftalinele octaclorurate

Producere

Intermediari în producerea naftalinelor polifluorurate, inclusiv a octafluoronaftalinei

Utilizare

Producerea naftalinelor polifluorurate, inclusiv a octafluoronaftalinei

2.Decide, de asemenea, să modifice partea I din anexa C la convenţie pentru listarea naftalinelor policlorurate, inclusiv naftalinele diclorurate, naftalinele triclorurate, naftalinele tetraclorurate, naftalinele pentaclorurate, naftalinele hexaclorurate, naftalinele heptaclorurate, naftalinele octaclorurate, prin introducerea "Naftalinelor policlorurate, inclusiv naftalinele diclorurate, naftalinele triclorurate, naftalinele tetraclorurate, naftalinele pentaclorurate, naftalinele hexaclorurate, naftalinele heptaclorurate, naftalinele octaclorurate" în tabelul "Substanţe chimice", pe un rând nou sub "dibenzo-p-dioxine policlorurate şi dibenzofurani policloruraţi" (PCDD/PCDF) şi prin introducerea "naftalinelor policlorurate, inclusiv naftalinele diclorurate, naftalinele triclorurate, naftalinele tetraclorurate, naftalinele pentaclorurate, naftalinele hexaclorurate, naftalinele heptaclorurate, naftalinele octaclorurate" după "dibenzo-p-dioxine policlorurate şi dibenzofurani policloruraţi", în primul alineat din părţile II şi III ale anexei C.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 458 din data de 21 iunie 2016