DECIZIE nr. 142 din 19 mai 2015 privind retragerea, la cerere, a calităţii de consilier onorific al prim-ministrului domnului Ion Marcel Ciolacu
Având în vedere cererea domnului Ion Marcel Ciolacu, înregistrată la Cabinetul primului-ministru cu nr. 5/2.927 din 19 mai 2015,
În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Articol unic
La data intrării în vigoare a prezentei decizii se retrage, la cerere, calitatea de consilier onorific al prim-ministrului domnului Ion Marcel Ciolacu.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 345 din data de 20 mai 2015