ORDIN nr. 127 din 29 iulie 2015 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială PRISMA SERV COMPANY - S.R.L.
Având în vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) şi m) din ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,
preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:
Art. 1
Venitul reglementat unitar, venitul total unitar, aferente serviciului de distribuţie a gazelor naturale, realizat de Societatea Comercială PRISMA SERV COMPANY - S.R.L. pentru primul an al celei de-a treia perioade de reglementare şi rata de creştere a eficienţei economice sunt prevăzute în anexa nr. 1.a, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială PRISMA SERV COMPANY - S.R.L. pentru al doilea an al celei de-a treia perioade de reglementare sunt prevăzute în anexa nr. 1.b, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 3
Se stabilesc venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială PRISMA SERV COMPANY - S.R.L. pentru al treilea an al celei de-a treia perioade de reglementare, conform anexei nr. 1.c, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 4
Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente activităţii de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat, realizată de Societatea Comercială PRISMA SERV COMPANY - S.R.L. pentru anul 2015, sunt prevăzute în anexa nr. 1.d, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 5
(1)Se stabilesc tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale, prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2)Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică beneficiarilor serviciului de distribuţie a gazelor naturale din localităţile pentru care Societatea Comercială PRISMA SERV COMPANY - S.R.L. deţine licenţa de distribuţie a gazelor naturale.
(3)Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.
Art. 6
(1)Se aprobă preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, prevăzute în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2)Preţurile reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică clienţilor casnici ale căror locuri de consum sunt amplasate în localităţile pentru care Societatea Comercială PRISMA SERV COMPANY - S.R.L. deţine licenţa de distribuţie şi de furnizare a gazelor naturale, care optează pentru un astfel de preţ.
(3)Preţurile reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.
Art. 7
Societatea Comercială PRISMA SERV COMPANY - S.R.L. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestuia.
Art. 8
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 135/2014 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială PRISMA SERV COMPANY - S.R.L., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 866 din 27 noiembrie 2014, cu modificările ulterioare.
Art. 9
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 august 2015.
-****-

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

ANEXA nr. 1a: Venitul reglementat unitar, venitul total unitar pentru primul an al celei de-a treia perioade de reglementare şi rata de creştere a eficienţei economice pentru Societatea Comercială PRISMA SERV COMPANY - S.R.L.

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

Cantitatea de energie distribuită în 2013

MWh

19.696

Venitul reglementat unitar

lei/MWh

21,87

Venitul total unitar

lei/MWh

23,37

Rata de creştere a eficienţei economice

 

8,80%

ANEXA nr. 1b: Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar pentru al doilea an al celei de-a treia perioade de reglementare pentru Societatea Comercială PRISMA SERV COMPANY - S.R.L.

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

Cantitatea de energie distribuită în 2014

MWh

23.138

Venitul reglementat unitar

lei/MWh

22,83

Venitul total unitar

lei/MWh

24,12

ANEXA nr. 1c: Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar pentru al treilea an al celei de-a treia perioade de reglementare pentru Societatea Comercială PRISMA SERV COMPANY - S.R.L.

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

Cantitatea de energie distribuită în 2015

MWh

26.612

Venitul reglementat unitar

lei/MWh

22,72

Venitul total unitar

lei/MWh

26,84

ANEXA nr. 1d: Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar pentru Societatea Comercială PRISMA SERV COMPANY - S.R.L. pentru anul 2015

Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat

Cantitatea de energie furnizată în 2015

MWh

4.845

Venitul reglementat unitar

lei/MWh

5,13

Venitul total unitar

lei/MWh

6,64

ANEXA nr. 2: Tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială PRISMA SERV COMPANY - S.R.L.

Categoria de clienţi

lei/MWh

1. Tarife de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

28,03

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

27,75

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

27,19

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

26,38

ANEXA nr. 3: Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea Comercială PRISMA SERV COMPANY - S.R.L. pentru clienţii casnici

Categoria de clienţi

lei/MWh

B. Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

114,01

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

113,24

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

112,51

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 574 din data de 30 iulie 2015