HOTĂRÂRE nr. 431 din 10 iunie 2015 privind modificarea anexei nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. I
Valoarea de inventar a bunurilor imobile aparţinând domeniului public al statului, din anexa nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică, drept urmare a reevaluării acesteia conform prevederilor art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, corespunzător datelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. II
Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi Ministerul Finanţelor Publice vor actualiza corespunzător anexa nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Ilie Botoş,

secretar de stat

p. Directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale,

Ioan Balaure

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

ANEXĂ:

1. Ordonator principal de credite

4267230

Serviciul de Telecomunicaţii Speciale

2. Ordonator secundar de credite

  

3. Ordonator terţiar de credite

  

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

  
Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

Nr. M.F.

Codul de clasificare

Denumirea

Datele de identificare

Anul dobândirii/dării în folosinţă

Valoarea de inventar

- lei -

Situaţia juridică

Situaţia juridică actuală

Tipul bunului

Descrierea tehnică

(pe scurt)

Vecinătăţile

(după caz, pe scurt)

Adresa

Baza legală

În administrare/ concesiune

Concesiune/ închiriat/Dat cu titlu gratuit

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

35517

8.19.01

Reţele telefonice de transport şi distribuţie

  

Ţara: România

1998

57.545.485

H.G.R. nr. 808/2.12.1997

P.V. nr. 35873/31.12.2008

H.G. nr. 439/2009

P.V. nr. 35272/31.12.2009

H.G. nr. 887/25.08.2010

P.V. S/40257/10.03.2011

H.G. nr. 666/2011

H.G. nr. 293/2012

H.G. nr. 136/2013

H.G. nr. 316/23.04.2014

H.G. nr. 960/29.10.2014

În administrare

 

Imobil

35518

8.19.01

Imobil 1

Construcţie din beton, cărămidă, terasă

 

Ţara: România Judeţul: Bucureşti Municipiul Bucureşti

1984

47.490.333

Decizia C.P.B. nr. 1.653/17.11.1981

Act adiţional nr. 1/1994

H.G. nr. 439/2009

H.G. nr. 293/2014

În administrare

 

Imobil

35519

8.19.01

Teren 1

  

Ţara: România Judeţul: Bucureşti Municipiul Bucureşti

1984

3.957.716

Decizia C.P.B. nr. 1.658/17.11.1981

Act adiţional nr. 1/1994

H.G. nr. 258/1996

H.G. nr. 229/2006

H.G. nr. 439/2009

H.G. nr. 293/2012

H.G. nr. 961/2014

În administrare

 

Imobil

35520

8.19.01

Imobil 2

Construcţie din beton, cărămidă, tablă

 

Ţara: România Judeţul: Bucureşti Municipiul Bucureşti

1994

612.066

Decret Prezidenţial nr. 218/1960

Act adiţional 1/1994

H.G. nr. 439/2009

H.G. nr. 293/2012

În administrare

 

Imobil

35521

8.19.01

Teren 2

S = 10.684 mp

 

Ţara: România Judeţul: Bucureşti Municipiul Bucureşti

1979

1.042.741

Decret Prezidenţial nr. 218/1960

Act adiţional nr. 1/1994

H.G. nr. 439/2009

H.G. nr. 293/2012

În administrare

 

Imobil

35522

8.19.01

Imobil 3

Construcţie din beton, cărămidă, terasă

 

Ţara: România Judeţul: Ilfov

1980

2.498.253

Decret Prezidenţial nr. 216/13.07.1979

H.G. nr. 439/2009

P.V. nr. 136470/20.10.2009

H.G. nr. 887/25.08.2010

H.G. nr. 293/2012

În administrare

 

Imobil

35523

8.19.01

Teren 3

S = 18.735 mp

 

Ţara: România Judeţul: Ilfov

1980

596.693

Decret Prezidenţial nr. 216/13.07.1979

H.G. nr. 439/2009

H.G. nr. 293/2012

În administrare

 

Imobil

35526

8.19.01

Imobil 6

Construcţie din beton, cărămidă, terasă

 

Ţara: România Judeţul: Dâmboviţa Comuna Ciocăneşti

1980

7.702.324

Decizia nr. 554/10.12.1979

Act adiţional nr. 1/1994

H.G. nr. 439/2009

H.G. nr. 293/2012

În administrare

 

Imobil

35527

8.19.01

Teren 6

S = 3.380 mp

 

Ţara: România Judeţul: Dâmboviţa Comuna Ciocăneşti

1980

107.650

Decizia nr. 554/10.12.1979

Act adiţional nr. 1/1994

H.G. nr. 439/2009

H.G. nr. 293/2012

În administrare

 

Imobil

35528

8.19.01

Imobil 7

Construcţie din beton, cărămidă, terasă

 

Ţara: România Judeţul: Giurgiu Comuna Singureni

1994

721.569

Decret Prezidenţial nr. 290/25.10.1978

H.G. nr. 439/2009

H.G. nr. 293/2012

În administrare

 

Imobil

35529

8.19.01

Teren 7

S = 10.000 mp

 

Ţara: România Judeţul: Giurgiu Comuna Singureni

1994

318.491

Decret Prezidenţial nr. 290/25.10.1978

H.G. nr. 439/2009

H.G. nr. 293/2012

În administrare

 

Imobil

35532

8.19.01

Imobil 9

Construcţie din beton, pereţi cărămidă, piatră, beton, tablă

 

Ţara: România Judeţul: Dâmboviţa Comuna Moroeni

1978

117.487

Decizia C.P. Dâmboviţa nr. 419/1978

H.G. nr. 439/2009

H.G. nr. 293/2012

În administrare

 

Imobil

35533

8.19.01

Teren 9

S = 4.910 mp

 

Ţara: România Judeţul: Dâmboviţa Comuna Moroeni

1978

134.072

Decizia C.P. Dâmboviţa nr. 419/1978

H.G. nr. 439/2009

H.G. nr. 293/2012

În administrare

 

Imobil

35541

8.19.01

Imobil 14

Construcţie din beton, cărămidă

 

Ţara: România Judeţul: Botoşani Comuna Durneşti

1974

35.351

Decret Prezidenţial nr. 243/1974

Decizia C.P. Botoşani nr. 553/1974

H.G. nr. 439/2009

H.G. nr. 293/2012

În administrare

 

Imobil

35542

8.19.01

Teren 13

S = 171,63 mp

 

Ţara: România Judeţul: Botoşani Comuna Durneşti

1974

3.218

Decret Prezidenţial nr. 243/1974

Decizia C.P. Botoşani nr. 553/1974

H.G. nr. 439/2009

H.G. nr. 293/2012

În administrare

 

Imobil

35543

8.19.01

Imobil 15

Construcţie din beton, cărămidă

 

Ţara: România Judeţul: Botoşani Oraşul Darabani

1973

35.351

Decret Prezidenţial nr. 243/1974

Decizia C.P. Botoşani nr. 553/1974

H.G. nr. 439/2009

H.G. nr. 293/2012

În administrare

 

Imobil

35544

8.19.01

Teren 14

S = 287,13 mp

 

Ţara: România Judeţul: Botoşani Oraşul Darabani

1973

5.384

Decret Prezidenţial nr. 243/1974

Decizia C.P. Botoşani nr. 553/1974

H.G. nr. 439/2009

H.G. nr. 293/2012

În administrare

 

Imobil

35545

8.19.01

Imobil 16

Construcţie din beton, cărămidă terasă

 

Ţara: România Judeţul: Buzău

1975

489.652

H.G. nr. 00100/2003

H.G. nr. 956/20/08/2008

H.G. nr. 293/2012

În administrare

 

Imobil

35546

8.19.01

Teren 15

S = 3.415 mp

 

Ţara: România Judeţul: Buzău

1975

43.527

H.G. nr. 00100/2003

H.G. nr. 956/20/08/2008

H.G. nr. 293/2012

În administrare

 

Imobil

35547

8.19.01

Imobil 17

Construcţie din beton, cărămidă, tablă

 

Ţara: România Judeţul: Prahova Oraşul Sinaia

1975

1.841.852

Decret Prezidenţial nr. 170/29.08.1975

H.G. nr. 439/2009

H.G. nr. 293/2012

În administrare

 

Imobil

35548

8.19.01

Teren 16

S = 2.600 mp

 

Ţara: România Judeţul: Prahova Oraşul Sinaia

1975

53.421

Decret Prezidenţial nr. 170/29.08.1975

H.G. nr. 439/2009

H.G. nr. 293/2012

În administrare

 

Imobil

35553

8.19.01

Imobil 20

Construcţie din beton, cărămidă

 

Ţara: România Judeţul: Alba Comuna Vinţu de Jos

1987

164.134

Decizia C.P. Alba nr. 308/18.08.1987

H.G. nr. 439/2009

H.G. nr. 293/2012

În administrare

 

Imobil

35554

8.19.01

Teren 19

S = 268 mp

Proprietar Secaşiu Sălişteanu Ion şi Secaşiu Sălişteanu Viorica

Ţara: România Judeţul: Alba Comuna Vinţu de Jos

2007

1.341

CV nr. 3.534/15.11.2007

CF nr. 6428/2007, imobil arabil număr cadastral nr. 904, nr. topografic 2359/2

H.G. nr. 439/2009

H.G. nr. 293/2012

În administrare

 

Imobil

35555

8.19.01

Imobil 21

Construcţie din beton, cărămidă, terasă

 

Ţara: România Judeţul: Gorj Satul Runcurel

1981

217.527

Decizia C.P. Gorj nr. 89/7.04.1980

PV nr. 491163/31.12.2005

H.G. nr. 439/2009

H.G. nr. 293/2012

În administrare

 

Imobil

35556

8.19.01

Teren 20

S = 1.100 mp

 

Ţara: România Judeţul: Gorj Satul Runcurel

1980

35.812

Decizia C.P. Gorj nr. 89/7.04.1980

H.G. nr. 439/2009

H.G. nr. 293/2012

În administrare

 

Imobil

35558

8.19.01

Teren 21

S = 144 mp

 

Ţara: România Judeţul: Vaslui Localitatea Bahnari

1976

4.310

Decizia C.P. Vaslui nr. 535 din 11.11.1975

H.G. nr. 439/2009

H.G. nr. 293/2012

În administrare

 

Imobil

35559

8.19.01

Imobil 23

Construcţie din beton, cărămidă

 

Ţara: România Judeţul: Argeş Oraşul Ştefăneşti

1975

8.207

Decret Prezidenţial nr. 170/29.08.1975

H.G. nr. 439/2009

În administrare

 

Imobil

35560

8.19.01

Teren 22

S = 60 mp

 

Ţara: România Judeţul: Argeş Oraşul Ştefăneşti

1975

1.373

Decret Prezidenţial nr. 170 din 29.08.1975

H.G. nr. 439/2009

H.G. nr. 293/2012

În administrare

 

Imobil

35561

8.19.01

Imobil 24

Construcţie din beton, cărămidă

 

Ţara: România Judeţul: Bihor Comuna Şinteu

1975

20.063

Decret Prezidenţial nr. 170/29.08.1975

H.G. nr. 439/2009

H.G. nr. 293/2012

În administrare

 

Imobil

35562

8.19.01

Teren 23

S = 187 mp

 

Ţara: România Judeţul: Bihor Comuna Şinteu

1975

1.911

Decret Prezidenţial nr. 170/29.08.1975

PV nr. 340901/2005

H.G. nr. 439/2009

H.G. nr. 293/2012

În administrare

 

Imobil

35564

8.19.01

Imobil 25

Construcţie din beton, cărămidă, novaglas

 

Ţara: România Judeţul: Braşov Municipiul Braşov

1993

135.747

H.G.R. nr. 775/30.12.1993

H.G. nr. 439/2009

H.G. nr. 293/2012

În administrare

 

Imobil

35567

8.19.01

Imobil 27

Construcţie din beton, cărămidă

Ocolul Silvic Sălaj

Ţara: România Judeţul: Sălaj

1999

39.131

Decizia Regiei Naţionale a Pădurilor nr. 307/21.09.1999

H.G. nr. 439/2009

H.G. nr. 293/2012

În administrare

 

Imobil

35568

8.19.01

Teren 26

S = 300 mp

Ocolul Silvic Sălaj

Ţara: România Judeţul: Sălaj Muntele Mezeş

1999

653

Decizia Regiei Naţionale a Pădurilor nr. 307/21.09.1999

H.G. nr. 439/2009

H.G. nr. 293/2012

În administrare

 

Imobil

121048

8.19.01

Imobil 30

Construcţie metalică

 

Ţara: România Judeţul: Bucureşti Municipiul Bucureşti

1999

150.583

Autorizaţie de construcţie nr. 004/09.09.1998

H.G. nr. 439/2009

H.G. nr. 293/2012

În administrare

 

Imobil

121049

8.19.01

Imobil 31

Construcţie metalică

 

Ţara: România Judeţul: Ilfov

1996

225.874

Autorizaţie de construcţie nr. 71/03.09.1996

H.G. nr. 439/2009

H.G. nr. 293/2012

În administrare

 

Imobil

121050

8.19.01

Imobil 32

Construcţie din beton şi cărămidă

 

Ţara: România Judeţul: Ilfov Oraşul Măgurele

2000

301.557

Autorizaţie de construcţie nr. 146895/20.10.2000

H.G. nr. 439/2009

H.G. nr. 293/2012

În administrare

 

Imobil

121051

8.19.01

Imobil 33

Construcţie din beton şi cărămidă

 

Ţara: România Judeţul: Constanţa Localitatea Neptun

2000

469.540

H.G. nr. 1246/29.11.2000

H.G. nr. 439/2009

H.G. nr. 293/2012

În administrare

 

Imobil

121052

8.19.01

Teren 28

S = 944,37 mp

 

Ţara: România Judeţul: Constanţa Localitatea Neptun

2000

382.508

H.G. nr. 1246/29.11.2000

H.G. nr. 439/2009

H.G. nr. 293/2012

În administrare

 

Imobil

121053

8.19.01

Imobil 34

Construcţie metalică

Ţ J

Ţara: România Judeţul: Bucureşti Municipiul Bucureşti

1985

653.529

Dec. C.P.B. nr. 1653/1981

Act adiţional nr. 1/1994

H.G. nr. 439/2009

H.G. nr. 293/2012

În administrare

 

Imobil

121054

8.19.01

Imobil 35

Construcţie metalică

 

"ara: România Judeţul: Giurgiu Comuna Singureni

1978

90.350

Decret Prezidenţial nr. 290/1978

H.G. nr. 439/2009

H.G. nr. 293/2012

În administrare

 

Imobil

121055

8.19.01

Imobil 36

Construcţie metalică

 

Ţara: România Judeţul: Giurgiu Satul Săbăreni

1978

90.350

Decret Prezidenţial nr. 216/1979

H.G. nr. 439/2009

H.G. nr. 293/2012

În administrare

 

Imobil

121056

8.19.01

Imobil 37

Construcţie metalică

 

Ţara: România Judeţul: Dâmboviţa Comuna Ciocăneşti

1980

286.107

Decizia nr. 554/1979

Act adiţional nr. 1/1994

H.G. nr. 439/2009

H.G. nr. 293/2012

În administrare

 

Imobil

121057

8.19.01

Teren 29

S = 23.530 mp

 

Ţara: România Judeţul: Buzău Comuna Merei

2001

8.990

H.G. nr. 736/20.09.1995

H.G. nr. 00100/2003

H.G. nr. 956/20.08.2008

H.G. nr. 293/2012

În administrare

 

Imobil

144475

8.19.01

Imobil 38

  

Ţara: România Judeţul: Braşov Comuna Cristian

2002

45.995.669

H.G. nr. 114/07.02.2002

H.G. nr. 943/14.08.2003

H.G. nr. 439/2009

P.V. nr. 136730,136731/26.09.2008

H.G. nr. 887/25.08.2010

H.G. nr. 293/2012

H.G. nr. 960/04.12.2013

În administrare

 

Imobil

144476

8.19.01

Teren 30

  

Ţara: România Judeţul: Braşov Comuna Cristian

2002

1.774.277

H.G. nr. 114/7.02.2002

H.C.L.C. nr. 43/2003

H.C.L.C. nr. 25/2006

H.G. nr. 439/2009

H.G. nr. 293/2012

H.G. nr. 960/04.12.2013

H.G. nr. 961/04.12.2013

În administrare

 

Imobil

152112

8.19.01

Teren 31

S = 92,4 mp (provine din nr. MF 104136)

 

Ţara: România Judeţul: Arad Municipiul Arad

2006

12.560

H.G. nr. 19/2006

H.G. nr. 439/2009

H.G. nr. 293/2012

În administrare

 

Imobil

154562

8.19.01

Teren 32

S = 225 mp

 

Ţara: România Judeţul: Arad Localitatea: Ineu

2008

12.655

Hotărârea C.L. Ineu nr. 54/2008

H.G. nr. 439/2009

H.G. nr. 293/2012

În administrare

 

Imobil

155227

8.19.01

Teren 33

S = 150 mp

 

Ţara: România Judeţul: Sălaj Municipiul Zalău

2009

100.816

Decizia Inspectoratului Teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare Oradea nr. 104/17.02.2009

H.G. nr. 887/25.08.2010

H.G. nr. 293/2012

În administrare

 

Imobil

155228

8.19.01

Imobil 34

S = 54 mp

 

Ţara: România Judeţul: Arad Oraşul Chişineu-Criş

2010

4.437

Hotărârea CL Chişineu-Criş nr. 13/18.02.2009; nr. 59 din 16.06.2010

H.G. nr. 293/2012

În administrare

 

Imobil

155789

8.19.01

Teren 36

  

Ţara: România Judeţul: Iaşi

2011

10.066

H.G. nr. 558/01.06.2011

În administrare

 

Imobil

155790

8.19.01

Imobil 43

Construcţie metalică

 

Ţara: România Judeţul: Sălaj

2010

543.263

P.V.R. nr. 139428/2010

H.G. nr. 666/2011

H.G. nr. 293/2012

În administrare

 

Imobil

155791

8.19.01

Imobil 44

Construcţie metalică

 

Ţara: România Judeţul: Vâlcea Localitatea: Izbăşeşti

2010

1.099.465

P.V.R. nr. 7624404/2010

H.G. nr. 666/2011

H.G. nr. 293/2012

În administrare

 

Imobil

155792

8.19.01

Teren 35

S = 373 mp

 

Ţara: România Judeţul: Vâlcea Localitatea: Izbăşeşti

2010

13.220

CVC nr. 1624/2010

H.G. nr. 666/2011

H.G. nr. 293/2012

În administrare

 

Imobil

158522

8.19.01

Imobil 46

  

Ţara: România Judeţul: Iaşi

2012

682.955

H.G. nr. 136/03.04.2013

În administrare

 

Imobil

158523

8.19.01

Teren 37

  

Ţara: România Judeţul: Bistriţa-Năsăud

2012

37.084

H.G. nr. 136/03.04.2013

În administrare

 

Imobil

158524

8.19.01

Imobil 45

  

Ţara: România Judeţul: Hunedoara

2012

1.248.672

H.G. nr. 136/03.04.2013

În administrare

 

Imobil

158525

8.19.01

Teren 38

  

Ţara: România Judeţul: Hunedoara

2011

3.193

H.G. nr. 136/03.04.2013

În administrare

 

Imobil

159537

8.19.01

Imobil 47

  

Ţara: România Judeţul: Suceava

2013

49.241

H.G. nr. 316/23.04.2013

În administrare

 

Imobil

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 440 din data de 19 iunie 2015