RECTIFICARE din 6 iulie 2015 la Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.451/C/2008 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 678 din 2 octombrie 2008
La Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.451/C/2008 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 678 din 2 octombrie 2008, se face următoarea rectificare:
- în anexa nr. 1, la poziţia 222, în loc de:
"222. Tomşa Viorica, fiica lui Gheorghe (fiul lui Ion, născut la 7.07.1928 în localitatea Cahul) şi Maria, născută la data de 7 septembrie 1981 în localitatea Sărata, judeţul Leova, Republica Moldova, cetăţean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chişinău, str. Igor Vieru nr. 9, ap. 45. (13.850/2003)"
se va citi:
"222. Tomşa Viorica, fiica lui Gheorghe (fiul lui Ion, născut la 7.07.1928 în localitatea Cahul) şi Maria, născută la data de 7 septembrie 1981 în localitatea Sărata Răzeşi, judeţul Leova, Republica Moldova, cetăţean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chişinău, str. Igor Vieru nr. 9, ap. 45. (13.850/2003)"
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 491 din data de 6 iulie 2015