DECRET nr. 423 din 18 aprilie 2016 pentru constatarea vacanţei unei funcţii de membru al Guvernului
În temeiul prevederilor art. 85 alin. (2), ale art. 100 alin. (1) şi ale art. 106 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 5 şi art. 8 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere propunerea prim-ministrului,
Preşedintele României decretează:
Articol unic
Se ia act de demisia doamnei Claudia-Ana Costea, ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, şi se constată încetarea funcţiei de membru al Guvernului.
-****-

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 293 din data de 18 aprilie 2016