HOTĂRÂRE nr. 553 din 3 august 2016 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2016 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016, precum şi pentru aprobarea plăţii contribuţiei voluntare a României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), în vederea finanţării participării României, prin Cancelaria Prim-Ministrului, într-un proiect de analiză specifică a cinci sectoare-cheie ale domeniului guvernanţei publice
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
(1)Se aprobă suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2016 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016, la capitolul 5101 "Autorităţi publice şi acţiuni externe", titlul VII "Alte transferuri", cu suma de 685 mii lei, în vederea plăţii contribuţiei voluntare a României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), reprezentând finanţarea participării României, prin Cancelaria Prim-Ministrului, într-un proiect de analiză specifică a cinci sectoare-cheie ale domeniului guvernanţei publice care să fie realizată de OCDE.
(2)Ordonatorul principal de credite răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei prevăzute la alin. (1).
(3)Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2016.
Art. 2
(1)Se aprobă plata unei contribuţii voluntare a României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), în vederea finanţării proiectului ce va fi realizat de OCDE privind analiza specifică a cinci sectoare-cheie ale domeniului guvernanţei publice: funcţia publică, coordonarea la centrul guvernului, guvernare deschisă, agenda digitală şi managementul bugetar, în valoare de 150.000 euro, în anul 2016.
(2)Echivalentul în lei al sumei prevăzute la alin. (1) se va calcula pe baza cursului de schimb leu/euro, comunicat de Banca Naţională a României la data efectuării plăţii.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

Şeful Cancelariei Prim-Ministrului,

Ioan-Dragoş Tudorache

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 595 din data de 4 august 2016