ORDIN nr. 1316 din 20 noiembrie 2013 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 397/2003 pentru aprobarea Nominalizării arealelor viticole şi încadrării localităţilor pe regiuni viticole, podgorii şi centre viticole
Văzând Referatul de aprobare nr. 3.590 din 15 noiembrie 2013 al Oficiului Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole,
având în vedere prevederile:
- art. 4 alin. (1) din Legea viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 244/2002, republicată, cu modificările ulterioare;
- art. 1 din Normele metodologice de aplicare a Legii viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 244/2002, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 769/2010, cu modificările ulterioare;
- art. 8 lit. s) din Hotărârea Guvernului nr. 1.408/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole, cu modificările ulterioare,
În temeiul art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.
Art. I
- Anexa la Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 397/2003 pentru aprobarea Nominalizării arealelor viticole şi încadrării localităţilor pe regiuni viticole, podgorii şi centre viticole, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 şi 513 bis din 16 iulie 2003, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1.La punctul I "Regiunea viticolă a Podişului Transilvaniei", punctul 1 "Târnave", poziţiile 1.1 "Blaj - Alba" şi 1.2 "Jidvei - Alba" vor avea următorul cuprins:

"1. Târnave

1.1. Blaj Alba

Municipiul Blaj

Tiur, Veza, Mănărade, Deleni - Obârşie, Fliteşti, Izvoarele, Petrisat, Spătac

 

-

Cenade

Cenade

-

Cergău

Cergău Mare, Cergău Mic, Lupu

-

Crăciunelu de Jos

Crăciunelu de Jos, Bucerdea Grânoasă

-

Crăciunelul de Sus

Crăciunelul de Sus

Bucerdea Grânoasă

Bucerdea Grânoasă, Pânca, Cornu, Pădure

Mihalţ

Mihalţ, Cistei, Obreja

Sâncel

Sâncel, Iclod, Pănade

Valea Lungă

Valea Lungă, Lunca, Glogoveţ, Lodroman

Roşia de Secaş

Roşia de Secaş, Tău, Ungurei

1.2. Jidvei Alba

 

Jidvei

Jidvei, Tăuni, Făget, Bălcaau, Căpâlna de Jos, Feisa, Veseuş

 

Cetatea de Baltă

Cetatea de Baltă, Sântămărie, Tătârlaua

Şona

Şona, Biia, Lunca Târnavei, Sânmiclăuş, Valea Sasului, Alecuş"

2.La punctul I, punctul 2 "Alba", poziţiile 2.1 "Alba Iulia-Alba" şi 2.2 "Ighiu-Alba" vor avea următorul cuprins:

"2. Alba

2.1. Alba Iulia Alba

Municipiul Alba Iulia

Alba Iulia, Bărăbanţ, Miceşti, Oarda, Oarda de Sus, Oarda de Jos, Pâclişa

-

-

Berghin

Berghin, Ghirbom, Henig, Straja

-

Sântimbru

Sântimbru, Totoi, Dumitra

-

Ciugud

Ciugud, Drâmbar, Hăpria, Teleac, Şeuşa, Limba

 

Vinţu de Jos

Mereteu, Vurpăr

 

Pianu

Pianu de Sus, Pianu de Jos

 

Şibot

Băcăinţi, Sărăcsău

2.2. Ighiu Alba

 

Ighiu

Ighiu, Bucerdea Vinoasă, Ighiel, Şard, Ţelna

-

Cricău

Cricău, Craiva, Tibru

-

Galda de Jos

Galda de Jos, Galda de Sus, Mesentea, Benic, Cetea

Teiuş

Teiuş

Căpud, Peţelca

-

Câlnic

Câlnic, Deal

 

Cut

Cut"

3.La punctul I, punctul 3 "Sebeş - Apold", poziţia 3.1 "Sebeş - Alba" va avea următorul cuprins:

"3. Sebeş - Apold

3.1. Sebeş-Alba

 

Daia Română

Daia Română"

4.La punctul I, punctul 4 "Aiud", poziţia 4.1 "Aiud - Alba" va avea următorul cuprins:

"4. Aiud

4.1. Aiud Alba

Municipiul Aiud

Aiud, Aiudul de Sus, Gâmbaş, Măgina, Păgida, Gârbova de Jos, Gârbova de Sus, Gârbovita, Ciumbrud, Sâncrai

 

-

Lopadea Nouă

Lopadea Nouă, Beta, Băgau, Ciuguzel, Odverem

-

Mirăslău

Mirăslău, Decea, Cicău, Lopadea Veche, Ormeniş, Rachiş

Oraş Ocna Mureş

Ocna Mureş, Uioara de Sus, Uioara de Jos, Cisteiu de Mureş, Micoşlaca, Războieni - Cetate

 

-

Hopârta

Hopârta, Silivaş, Spălnaca, Vama Seacă, Turdaş

-

Rădeşti

Rădeşti, Leorinţ, Meşcreac, Şoimuş

-

Noşlac

Noşlac, Căptălan, Copand, Stâna de Mureş, Găbuţ

 

Fărău

Fărău, Heria, Sâmbenedic, Medieş, Şilea"

5.La punctul II "Regiunea viticolă a Dealurilor Moldovei", punctul 7 "Iaşi", poziţiile 7.2 "Bucium - Tomeşti Iaşi", 7.3 "Uricani - Iaşi", 0.4 "Plugari - Iaşi" şi 0.5 "Probota - Iaşi" vor avea următorul cuprins:

"7. Iaşi

7.2. Bucium - Tomeşti Iaşi

Municipiul Iaşi

Cartier Bucium

-

-

Tomeşti

Tomeşti, Goruni, Chicerea, Vlădiceni

-

Bârnova

Bârnova, Pietrăria, Cercu, Vişan, Păun

-

Ciurea

Ciurea, Hlincea

 

Scânteia

Scânteia, Tufeştii de Sus, Boroseşti, Bodeşti, Ciocărleşti, Lunca Rareş, Rediu

7.3. Uricani Iaşi

-

Miroslava

Uricani, Miroslava, Voroveşti, Balciu, Brătuleni, Cerneşti

-

Horleşti

Horleşti, Bogdăneşti

-

Valea Lupului

Valea Lupului

-

Leţcani

Leţcani

 

Dumeşti

Dumeşti

Oraşul Podu Iloaiei

Voineşti

Voineşti, Lungani, Schitu Stavnic, Slobozia, Vocoteşti

 

Ţibana

Ţibana, Alexeni, Domniţa, Gârbeşti, Moara Ciornei, Oproaia, Poiana de sus, Poiana Mănăstirii, Runcu, Vadu, Vejei

 

Ţibăneşti

Ţibăneşti, Glodenii Gândului, Grieşti, Jigoreni, Răsboieni, Recea, Tungujei, Vălenii

............................

 

0.4. Plugari Iaşi

-

Plugari

Plugari, Oneşti, Borosoaia

 

Şipote

Şipote, Chişcăreni, Mitoc, Hălceni, Iazu Nou, Iazu Vechi

-

Vlădeni

Vlădeni, Alexandru cel Bun, Iacobeni

 

Focuri

Focuri

 

Fântânele

Fântânele

0.5. Probota Iaşi

-

Probota

Probota, Perieni

-

Ţigănaşi

Ţigănaşi, Cârniceni, Stejarii, Mihail Kogălniceanu

-

Bivolari

Bivolari, Soloneţ, Traian, Buruieneşti, Tabăra

-

Andrieşeni

Andrieşeni, Glăvăneşti, Fântânele, Spineni

 

Trifeşti

Zaboloteni, Hermeziu, Vladomira"

6.La punctul II, punctul 8 "Huşi", poziţiile 8.1 "Huşi - Vaslui" şi 8.4 "Murgeni - Vaslui" vor avea următorul cuprins:

"8. Huşi

8.1. Huşi Vaslui

Huşi

-

-

-

Duda - Epureni

Epureni, Duda, Bobeşti, Valea Grecului

-

Pădureni

Pădureni, Văleni, Leoşti, Ivăneşti, Rusca

 

Lunca Banului

Lunca Banului, Condrea, Oţetoaia, Lunca Veche, Răducani

-

Tătărăni

Tătărăni, Stroieşti, Manţu, Crăsnăşeni, Bălţaţi

-

Stănileşti

Stănileşti, Pogăneşti

.................................

8.4. Murgeni Vaslui

-

Berezeni

Berezeni, Rânceni, Muşata

-

Blăgeşti

Blăgeşti, Igeşti, Sipeni

-

Epureni

Epureni, Horga

-

Fălciu

Fălciu, Bozia, Rânzeşti, Copăceana

-

Griviţa

Griviţa, Trestiana, Odaia Bursucani

-

Măluşteni

Măluşteni, Mânzăteşti, Ţuţcani, Lupeşti, Ghireasca

-

Murgeni

Murgeni, Cârja, Schineni

-

Şuletea

Şuletea, Răşcani, Fedeşti

-

Vetrişoaia

Vetrişoaia, Bumbăta

 

Viişoara

Viişoara, Văleni, Urdeşti, Dodeşti, Viltoteşti

-

Banca

Banca, Stoişeşti, Ţifu, Sârbi

 

Vinderei

Vinderei, Docani, Obârşeni, Valea Lungă

-

Găgeşti

Găgeşti, Peicani, Giurcani

-

Zorleni

Zorleni, Simila, Popeni"

7.La punctul II, punctul 13 "Corvului", poziţia 13.1 "Băleni - Galaţi" va avea următorul cuprins:

"13. Covurlui

13.1. Băleni Galaţi

-

Băleni

Băleni

-

Cuca

Cuca

-

Cudalbi

Cudalbi

-

Rediu

Rediu, Plevna

 

Valea Mărului

Valea Mărului, Mândreşti"

8.La punctul II, punctul 16 "Odobeşti" va avea următorul cuprins:

"16. Odobeşti

16.1. Odobeşti Vrancea

Odobeşti

Odobeşti

Unirea

-

Broşteni

Broşteni, Pituluşa, Arva, Căpătanu

16.2. Jariştea Vrancea

-

Jariştea

Jariştea, Vărsătura, Pădureni, Scânteia

16.3. Boloteşti Vrancea

-

Boloteşti

Boloteşti, Găgeşti, Pietroasa, Vităneştii de sub Măgură, Putna, Ivănceşti"

9.La punctul II, punctul 17 "Coteşti" va avea următorul cuprins:

"17. Coteşti

17.1. Coteşti Vrancea

 

Coteşti

Coteşti, Budeşti, Valea Coteşti, Goleştii de Sus

-

Urecheşti

Urecheşti, Popeşti, Tercheşti

-

Dumbrăveni

Dragosloveni, Gândeşti, Alexandru Vlahuţă, Dumbrăveni

-

Bordeşti

Bordeşti, Bordeştii de Jos

-

Slobozia Ciorăşti

Slobozia Ciorăşti, Jilişte, Armeni

17.2. Râmnicu Sărat
Buzău

 

Grebănu

Grebănu, Zăplazi, Livada, Livada Mică, Plevna, Homeşti

-

Podgoria

Podgoria, Oraţia, Coţatcu, Tăbăcari

-

Topliceni

Topliceni, Răduceşti

17.3. Tâmboeşti Vrancea

-

Tâmboeşti

Tâmboeşti, Slimnic, Trestieni, Pietroasa, Pădureni, Obrejiţa

-

Slobozia Bradului

Coroteni, Lieşti, Olăreni, Valea Beciului, Cornetu, Slobozia Bradului, Sihlea

17.4. Cârligele Vrancea

-

Cârligele

Cârligele, Dălhăuţi, Bonţeşti, Blidari

 

Câmpineanca

Câmpineanca, Pietroasa

17.5. Vârteşcoiu Vrancea

-

Vârteşcoiu

Vârteşcoiu, Faraoanele, Râmniceanca, Beciu, Pietroasa, Olteni

-

Broşteni

Broşteni, Pituluşa, Arva, Căpătanu"

10.La punctul III "Regiunea viticolă a Dealurilor Munteniei şi Olteniei", punctul 22 "Drăgăşani", poziţiile 22.1 "Drăgăşani - Vâlcea" şi 22.4 "Iancu Jianu - Olt" vor avea următorul cuprins:

"22. Drăgăşani

22.1. Drăgăşani Vâlcea

Municipiul Drăgăşani

Drăgăşani, Zlătărei, Zărneni, Valea Caselor, Bârsanu, Capu Dealului

-

-

Şuteşti

Racu, Izvoraşu, Mitrofani, Verdea, Mazili, Boroşeşti, Şuteşti

-

Ştefăneşti

Dobruşa, Şerbăneşti, Ştefăneşti, Condoieşti

-

Prundeni

Zăvideni, Prundeni, Călina

 

Lungeşti

Lungeşti, Carcadieşti, Fumureni, Stăneşti - Lunca

-

Orleşti

Procopoaia, Scaioşi, Orleşti, Silea

-

Scundu

Scundu, Avrămeşti, Blejani, Crângu

-

Olanu

Olanu, Casa Veche, Cioboţi

-

Ioneşti

Fişcălia, Ioneşti

...........................

22.4. Iancu Jianu Olt

-

Iancu Jianu

Iancu Jianu

-

Oboga

Oboga

-

Strejeşti

Strejeştii de Sus, Colibaşi

-

Cârlogani

Cârlogani, Cepari

-

Pleşoiu

Schitu din Deal"

11.La punctul III, punctul 24 "Podgoria Severinului" va avea următorul cuprins:

"24. Podgoria Severinului

24.1. Severin - Dealul Viilor Mehedinţi

Municipiul Drobeta - Turnu Severin

Drobeta-Turnu Severin

 

-

Simian

Poroina, Ergheviţa, Cerneţi

-

Izvoru Barzii

Izvoru Barzii, Halânga

-

Malovăţ

Malovăţ, Colibaşi, Lazu, Negreşti

 

Hinova

Hinova

 

Bistriţa

Bistriţa

-

Brezniţa - Ocol

Brezniţa - Ocol, Şuşiţa

-

Prunişor

Prunişor

24.2. Corcova Mehedinţi

-

Corcova

Corcova, Pârvuleşti, Gârbovăţu de Jos, Imoasa, Jirov

-

Broşteni

Broşteni, Căpăţâneşti, Lupşa de Jos, Meriş

-

Floreşti

Floreşti

-

Căzăneşti

Căzăneşti, Severineşti, Valea Coşuştei, Valea Alunului

-

Şişeşti

Şişeşti

-

Ilovăţ

Ilovăţ

-

Greci

Greci"

12.La punctul IV "Regiunea viticolă a Banatului", poziţiile 0.18 "Tirol - Caraş-Severin" şi 0.19 "Silagiu - Timiş" vor avea următorul cuprins:

"-

0.18. Tirol Caraş-Severin

-

Doclin

Doclin, Tirol

-

Berzovia

Fizeş

 

Vermeş

Vermeş, Iersig, Izgar

-

0.19. Silagiu Timiş

Oraş Buziaş

Buziaş, Silagiu, Bacova

"

13.La punctul V "Regiunea viticolă a Crişanei şi a Maramureşului", punctul 26 "Miniş - Măderat", poziţia 26.1 "Miniş - Arad" va avea următorul cuprins:

"26. Miniş - Măderat

26.1. Miniş Arad

Oraş Lipova

Lipova

Radna

-

Păuliş

Baraţca, Păuliş

-

Ghioroc

Miniş, Ghioroc, Cuvin

-

Covăsinţ

Covăsinţ

Curtici

Dorobanţi

Dorobanţi

   

Ususău

Ususău, Dorgoş, Zăbalţ, Bruznic"

14.La punctul VI "Regiunea viticolă a Colinelor Dobrogei", punctul 30 "Murfatlar" va avea următorul cuprins:

"30. Murfatlar

30.1. Murfatlar Constanţa

Oraş Basarabi

Basarabi

Murfatlar, Siminoc

-

Valu lui Traian

Valu lui Traian

 

-

Poarta Albă

Poarta Albă, Culmea

 

Oraş Ovidiu

Ovidiu

Poiana

30.2. Medgidia Constanţa

Municipiul Medgidia

Medgidia, Valea Dacilor, Remus Opreanu

 

-

Castelu

Castelu, Cuza Vodă, Nisipari

-

Siliştea

Siliştea

-

Tortoman

Tortoman

30.3. Cernavodă Constanţa

Oraş Cernavodă

Cernavodă

-

-

Rasova

Rasova, Cochirleni

-

Seimeni

Seimeni, Seimenii Mici

-

Peştera

Peştera, Ivrinezu Mic

-

Mircea Vodă

Mircea Vodă, Satu Nou, Saligny, Ştefan cel Mare, Ţibrinu, Gherghina

-

0.29. Adamclisi Constanţa

-

Adamclisi

Adamclisi, Urluia, Zorile, Haţeg, Abrud

-

0.30. Chirnogeni Constanţa

 

Chirnogeni

Chirnogeni

 

0.31. Pecineaga

 

Pecineaga

Pecineaga, Vânători

 

0.32. 23 august

 

23 august

23 august, Dulceşti, Moşneni

 

0.33. Mangalia Constanţa

Municipiul Mangalia

Mangalia

"

15.La punctul VI, punctul 32 "Sarica Niculiţel", poziţia 32.2 "Tulcea - Tulcea" va avea următorul cuprins:

"32. Sarica Niculiţel

32.2. Tulcea Tulcea

Municipiul Tulcea

Tulcea

-

-

Somova

Somova, Mineri, Parcheş

-

Nufăru

Nufăru

   

Murighiol

Colina"

16.La punctul VII "Regiunea viticolă a Teraselor Dunării", punctul 34 "Greaca" va avea următorul cuprins:

"34. Greaca

34.1. Greaca Giurgiu

 

Greaca

Greaca, Puţu Greci

     

Hotarele

Hotarele, Izvoarele

     

Hereşti

Hereşti

     

Prundu

Prundu, Puieni

     

Băneasa

Pietrele

     

Izvoarele

Izvoarele, Chiriacu, Dimitrie Cantemir, Petru Rareş, Radu Vodă, Valea Bujorului

     

Iepureşti

Iepureşti, Valter Mărăcineanu, Chirculeşti, Băneşti, Stâlpu, Gorneni, Chiţa

-

0.35. Giurgiu Giurgiu

-

Daia

Daia, Dăiţa, Plopşoru

-

0.36. Zimnicea Teleorman

Oraş Zimnicea

Zimnicea

-"

17.La punctul VIII "Regiunea viticolă a nisipurilor şi altor terenuri favorabile din sudul ţării", poziţia 0.38 "Dragăneşti-Olt - Olt" va avea următorul cuprins:

"-

0.38. Drăgăneşti-Olt Olt

Oraş Drăgăneşti - Olt

Drăgăneşti-Olt

-

-

Mărunţei

Mărunţei, Malu Roşu, Bălăneşti

   

Cezieni

Cezieni"

18.La punctul VIII, poziţia 0.44 "Ulmu - Călăraşi" va avea următorul cuprins:

"-

0.44. Ulmu Călăraşi

Călăraşi

Ulmu

Ulmu, Chirnogi, Făurei

-

Dorobanţii

Dorobanţii, Boşneagu

-

Mănăstirea

Mănăstirea, Coconi, Sultana

 

Frăsinet

Frăsinet, Curăteşti, Tăriceni, Luptători, Frăsinetu de Jos, Dăneşti

-

Crivăţ

 

-

Cuza Vodă

Cuza Vodă, Călăraşii Vechi, Ceacu

-

Căscioarele

Căscioarele

-

Săruleşti

Săruleşti, Măgureni, Polceşti, Sănduliţa, Săruleşti-Gară, Sătucu, Solacolu

-

Dragoş Vodă

Dragoş Vodă, Bogdana, Socoalele

-

Dragalina

Dragalina, Constantin Brâncoveanu, Drajna Nouă

-

Ştefan Vodă

Ştefan Vodă

 

-

Frumuşani

Frumuşani, Postăvari, Orăşti, Pădurişu, Pasărea, Piţigaia

-

Radovanu

Radovanu

 

-

Nana

Nana"

Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Achim Irimescu,

secretar de stat

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 727 din data de 26 noiembrie 2013