HOTĂRÂRE nr. 877 din 23 august 2012 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 996/2009 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Reabilitare DN 66 Filiaşi-Petroşani km 0 + 000 - km 131 + 000, sector km 93 + 500 - km 126 + 000"
În conformitate cu art. 11 lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administraţia Naţională a Drumurilor din România", aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,
în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Hotărârea Guvernului nr. 996/2009 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Reabilitare DN 66 Filiaşi-Petroşani km 0 + 000 - km 131 + 000, sector km 93 + 500 - km 126 + 000", publicată în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 620 din 15 septembrie 2009, se modifică după cum urmează:
1.Articolul 2 va avea următorul cuprins:
"Art. 2
Finanţarea obiectivului de investiţii se realizează de la bugetul de stat şi Banca Europeană de Investiţii - Contract nr. 21489/2002, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii."
2.Anexa se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Ovidiu Ioan Silaghi

Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,

Eduard Hellvig

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

ANEXĂ:
(- Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 996/2009)
INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI ai obiectivului de investiţii "Reabilitare DN 66 Filiaşi - Petroşani km 0 + 000 - km 131 + 000, sector km 93 + 500 - km 126 + 000"
Titular: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
Beneficiar: Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. - Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Craiova
Amplasament: pe raza judeţelor Gorj şi Hunedoara

Valoarea totală a investiţiei inclusiv TVA

 

mii lei

348.744

 

(1 euro = 4,1127 din 4 mai 2011),

    

din care C+M:

 

mii lei

269.666

 

Eşalonarea investiţiei:

    

Anul I

INV/C+M

mii lei

191.810

 

mii lei

148.316

 

Anul II

INV/C+M

mii lei

156.934

 

mii lei

121.350

 

Durata de realizare a investiţiei

 

luni

24

 

Capacităţi (în unităţi fizice):

 

UM

  

- lungime traseu

 

km

32,272

 

- lăţime platformă/parte carosabilă

 

m/m

10/7,5

pe lungime de 1,522 km

  

m/m

8,00-9,25/6 - 8

pe lungime de 9,8 km

  

m/m

6,75-8,25/6-7

pe lungime de 20,347 km

- benzi de încadrare/lăţime acostamente

 

m/m

1,5/1,5

pe lungime de 1,522 km

  

m/m

1,5/0,75

pe lungime de 9,8 km

  

m/m

1,5/0,75

pe lungime de 20,347 km

- poduri noi

 

buc.

2

 

- poduri reabilitate

 

buc.

8

 

- intersecţii la nivel

 

buc.

1

 
Factori de risc
Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P 100-1/2006.
Finanţarea investiţiei
Finanţarea obiectivului de investiţii se realizează de la bugetul de stat şi Banca Europeană de Investiţii - Contract nr. 21489/2002, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 649 din data de 12 septembrie 2012