Văzând Referatul de aprobare al Secretariatului general nr. EN 3693 din 9 aprilie 2013,
având în vedere dispoziţiile art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 299 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul sănătăţii emite următorul ordin:
Art. 1
Art. 2
Direcţiile şi direcţiile generale din cadrul Ministerului Sănătăţii vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

ANEXĂ:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 218 din data de 17 aprilie 2013