HOTĂRÂRE nr. 1301 din 27 decembrie 2012 privind aprobarea modelului timbrului autocolant, condiţiilor de tipărire, de gestionare şi de utilizare a acestuia la alegerile parţiale pentru autorităţile administraţiei publice locale
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 82 alin. (8) şi al art. 125 alin. (2) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
(1)La alegerile parţiale pentru autorităţile administraţiei publice locale, certificarea exercitării dreptului de vot de către cetăţenii care votează în baza cărţii de identitate se face prin aplicarea pe cartea de identitate a unui timbru autocolant cu menţiunea "Votat" şi data scrutinului.
(2)Membrii biroului electoral al secţiei de votare aplică timbrul autocolant pe versoul cărţii de identitate şi completează data scrutinului.
(3)Timbrul autocolant trebuie să asigure aderarea perfectă pe cartea de identitate, astfel încât să nu se poată detaşa fără a se produce deteriorarea acestui document.
(4)Forma şi conţinutul timbrului autocolant sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2
(1)Achiziţionarea timbrelor autocolante se asigură de către primari prin intermediul prefecţilor.
(2)Prefecţii distribuie timbrele autocolante primarilor pe bază de proces-verbal, care le predau, pe bază de proces-verbal, preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare până cel târziu în preziua alegerilor.
(3)După încheierea votării, preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare vor preda primarilor timbrele autocolante neutilizate.
Art. 3
Timbrele autocolante au acelaşi format pentru toate circumscripţiile electorale, sunt imprimate cu litere de aceeaşi mărime, cu aceleaşi caractere şi cu aceeaşi cerneală, într-un număr egal cu cel al alegătorilor care deţin cărţi de identitate, cu un plus de 10%.
Art. 4
În vederea distribuirii timbrelor autocolante, structurile teritoriale ale Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date comunică primarilor cel târziu cu 15 zile înainte de ziua votării numărul alegătorilor care deţin cărţi de identitate, înscrişi în listele electorale permanente, pe fiecare secţie de votare.
Art. 5
Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date furnizează datele prevăzute la art. 4 în mod gratuit, în condiţiile prevăzute de art. 11 alin. (6) lit. g) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, aprobată prin Legea nr. 290/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Ministrul afacerilor interne,

Radu Stroe

p. Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,

Dan Vlaicu

ANEXĂ: MODELUL timbrului autocolant ce se aplică pe cartea de identitate a alegătorului care votează la alegerile parţiale pentru autorităţile administraţiei publice locale
NOTĂ:
Pătratul în care este încadrat cercul cu menţiunea "Votat" şi cu rubrica "Data" are latura de 20 mm.
*Se trece data scrutinului.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 891 din data de 27 decembrie 2012