DECIZIE nr. 136 din 13 mai 2015 pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 270/2014 privind numirea membrilor Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
Având în vedere propunerea ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, formulată prin Adresa nr. 36.987 din 5 mai 2015, înregistrată la Cabinetul Primului-Ministru sub nr. 5/2.589 din 5 mai 2015,
în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 3 alin. (8) şi (9) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Articol unic
1.La articolul 1 al Deciziei prim-ministrului nr. 270/2014 privind numirea membrilor Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 721 din 1 octombrie 2014, punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"1. Radu Codruţ Ştefănescu - preşedinte, director general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară;"
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 325 din data de 13 mai 2015