DECIZIE nr. 195 din 23 mai 2016 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare de către doamna Ramona Bogdana Creţu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Culturii
Având în vedere propunerea Ministerului Culturii, formulată prin Adresa nr. 3.662 din 6 mai 2016, precum şi Avizul favorabil nr. 27.621/2016 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind exercitarea cu caracter temporar, prin detaşare a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Culturii de către doamna Ramona Bogdana Creţu,
în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b), art. 89 alin. (21) şi al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Articol unic
Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Ramona Bogdana Creţu exercită, cu caracter temporar, prin detaşare funcţia publică vacantă din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Culturii.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 392 din data de 23 mai 2016