Văzând Referatul de aprobare al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 81.278 din 20 decembrie 2012,
în conformitate cu prevederile art. II din Hotărârea Guvernului nr. 1.190/2012 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.398/2007 privind drepturile de transport ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare,
În temeiul art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul justiţiei emite următorul ordin:
Art. 1
Art. 2
Ministerul Justiţiei şi unităţile subordonate, precum şi Administraţia Naţională a Penitenciarelor vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor prezentului ordin.
Art. 3
La data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice alte dispoziţii contrare se abrogă.
Art. 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul justiţiei,

Mona-Maria Pivniceru

ANEXĂ:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 93 din data de 14 februarie 2013