HOTĂRÂRE nr. 539 din 8 iulie 2015 privind declasificarea unor informaţii referitoare la activitatea sistemului penitenciar, emise de Ministerul Afacerilor Interne în anul 1961
În temeiul art. 108 alin. (2) din Constituţia României, republicată, şi al art. 24 alin. (4) şi (10) din Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă declasificarea documentelor referitoare la activitatea sistemului penitenciar, emise de către Ministerul Afacerilor Interne în anul 1961, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, având nivelul de secretizare strict secret, întrucât dezvăluirea acestora nu mai poate prejudicia securitatea naţională, apărarea ţării, ordinea publică ori interesele persoanelor de drept public deţinătoare.
Art. 2
Autorităţile şi instituţiile publice care au în gestiune copii ale acestor documente vor lua măsuri în consecinţă, conform legii.
-****-

PRIM-MINISTRU INTERIMAR

GABRIEL OPREA

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Ilie Botoş,

secretar de stat

Ministrul justiţiei,

Robert Marius Cazanciuc

Directorul Serviciului Român de Informaţii,

Eduard Raul Hellvig

ANEXĂ: Lista documentelor cu nivel de clasificare strict secret care se declasifică

Numărul de înregistrare şi data

Conţinutul pe scurt

Nivel de secretizare

Adresa de înaintare a anexei la Instrucţiunile nr. 320 din 20 decembrie 1961, nr. 00566.403 din 23 decembrie 1961, clasificată strict secret

Reglementări pentru punerea în aplicare a anexei la instrucţiunile de hrănire a minorilor, reţinuţilor şi deţinuţilor

Strict secret

Anexă la Instrucţiunile nr. 320 din 20 decembrie 1961, cuprinzând normele de hrănire pentru minori, reţinuţi şi deţinuţi, clasificată strict secret

Norme de aplicat în hrănirea minorilor, reţinuţilor şi deţinuţilor

Strict secret

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 520 din data de 13 iulie 2015