DECRET nr. 298 din 4 martie 2015 privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Ofiţer
În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A şi ale art. 10 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, republicată,
având în vedere propunerea ministrului afacerilor externe,
în semn de înaltă apreciere pentru umanismul şi dăruirea de care a dat dovadă în procesul de asistenţă a unor cetăţeni români, aflaţi în situaţii deosebite, pentru contribuţia personală pusă în slujba dezvoltării şi consolidării relaţiilor dintre România şi Republica Libaneză,
Preşedintele României decretează:
Articol unic
Se conferă Ordinul Naţional Pentru Merit în grad de Ofiţer domnului Jean E. Abou Rached, consul onorific al României în Republica Libaneză.
-****-

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României, republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 156 din data de 5 martie 2015