DECIZIE nr. 192 din 25 aprilie 2013 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale "ISPO Broker de Asigurare" - S.R.L.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale normelor emise în aplicarea acesteia,
în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 17 aprilie 2013, prin care s-a aprobat cererea Societăţii Comerciale "ISPO Broker de Asigurare" - S.R.L. de obţinere a autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare,
Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:
Art. 1
Societatea Comercială "ISPO Broker de Asigurare" - S.R.L., cu sediul social în municipiul Buzău, str. Obor, bl. 11, sc. A, et. parter, ap. 1, judeţul Buzău, număr de ordine în registrul comerţului J10/48/22.01.2013, cod unic de înregistrare 31118554/22.01.2013, este autorizată să funcţioneze ca broker de asigurare având ca obiect de activitate activitatea de broker de asigurare, conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 2
Societatea comercială prevăzută la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.
Art. 3
Societatea are obligaţia de a raporta Direcţiei autorizări şi avizări, pe adresa de e-mail: autorizari@csa-isc.ro, copia scanată a contractului de asigurare/a poliţei de asigurare de răspundere civilă profesională şi a condiţiilor de asigurare, în termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acestuia/acesteia, precum şi trimestrial copia scanată a documentelor care atestă plata ratelor primei de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, să deschidă Jurnalul asistenţilor în brokeraj şi să înscrie în Registrul intermediarilor în asigurări şi/sau reasigurări personalul propriu, conform Ordinului preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007 pentru punerea în aplicare a Normelor privind Registrul intermediarilor în asigurări şi/sau în reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare.
-****-

Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Daniel George Tudor

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 276 din data de 16 mai 2013