HOTĂRÂRE nr. 339 din 4 mai 2016 privind aprobarea stemelor comunelor Apa, Tarna Mare şi Urziceni, judeţul Satu Mare
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
(1)Se aprobă stemele comunelor Apa, Tarna Mare şi Urziceni, judeţul Satu Mare, prevăzute în anexele nr. 1.1-1.3.
(2)Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemelor sunt prevăzute în anexele nr. 2.1-2.3.
(3)Anexele nr. 1.1-1.3 şi 2.1-2.3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

ANEXA nr. 11: STEMA comunei Apa, judeţul Satu Mare
ANEXA nr. 12: STEMA comunei Tarna Mare, judeţul Satu Mare
ANEXA nr. 13: STEMA comunei Urziceni, judeţul Satu Mare
ANEXA nr. 21: DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE elementelor însumate ale stemei comunei Apa, judeţul Satu Mare
1.Descrierea stemei
Stema comunei Apa, potrivit anexei nr. 1.1, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite.
În partea superioară, în câmp roşu, se află trei săbii şi două topoare, care se întretaie în partea de jos, totul de argint.
Partea inferioară este reprezentată de fascii undate albastru şi argint.
Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.
2.Semnificaţiile elementelor însumate
Săbiile şi topoarele fac referire la descoperirile arheologice de pe teritoriul localităţii, şi anume depozitul de bronzuri descoperit pe teritoriul fermei "Iungreis".
Fasciile undate simbolizează atât etimologia numelui localităţii, cât şi râul Someş care străbate zona.
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.
ANEXA nr. 22: DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE elementelor însumate ale stemei comunei Tarna Mare, judeţul Satu Mare
1.Descrierea stemei
Stema comunei Tarna Mare, potrivit anexei nr. 1.2, se compune dintr-un scut triunghiular albastru cu marginile rotunjite, încărcat cu o şapă de argint.
În şapă se află un fag dezrădăcinat verde.
Vârful scutului este tăiat de o linie undată sub care se află un câmp albastru presărat cu bule de argint.
În partea dreaptă se află un clop negru cu bor mic, ornat cu motive populare din zonă, având o pană de păun în dreapta.
În partea stângă se află un coş de nuiele cu fructe, totul de aur.
Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.
2.Semnificaţiile elementelor însumate
Clopul simbolizează viaţa culturală şi artistică a localităţii.
Coşul cu fructe reprezintă bogăţia pomicolă şi viticolă a zonei.
Fagul reprezintă bogăţia silvică a zonei.
Vârful undat face referire la renumitul centru balnear Băile Tarna.
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.
ANEXA nr. 23: DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE elementelor însumate ale stemei comunei Urziceni, judeţul Satu Mare
1.Descrierea stemei
Stema comunei Urziceni, potrivit anexei nr. 1.3, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tripartit în pal.
În dreapta, în câmp auriu, se află un copac verde dezrădăcinat.
În partiţia din mijloc, în câmp roşu, se află un ciorchine de strugure de aur, cu vrej şi frunze de argint.
În stânga, în câmp verde, se află un spic de grâu de aur.
Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.
2.Semnificaţiile elementelor însumate
Copacul sugerează zona mlăştinoasă a localităţii, acoperită cu păduri.
Ciorchinele simbolizează bogăţia viticolă a zonei.
Spicul de grâu reprezintă ocupaţia de bază a locuitorilor, agricultura.
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 373 din data de 16 mai 2016