ORDIN nr. 1293 din 13 august 2014 privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 149/2005 pentru aprobarea Listei cuprinzând agenţiile autorizate de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine
Văzând Procesul-verbal nr. 46/2014, cu propunerea Comisiei de clasificare a carcaselor de autorizare a unei agenţii de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine, precum şi Referatul de aprobare al Direcţiei generale control, antifraudă şi inspecţii nr. 305.490 din 31 iulie 2014,
având în vedere prevederile art. 9 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 267/2004 privind instituirea Sistemului de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,
viceprim-ministrul, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, emite următorul ordin:
Art. I
- Anexa la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 149/2005 pentru aprobarea Listei cuprinzând agenţiile autorizate de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 214 din 14 martie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
- După poziţia 54 se introduce o nouă poziţie, poziţia 55, cu următorul cuprins:

Nr. crt.

Denumirea persoanei juridice

CUI

Sediul social

"55.

Societatea Comercială GMC CLAS - S.R.L.

RO 33226188

Slobozia, Str. Ardealului nr. 5, bl. 5, sc. B, et. 4, ap. 19, judeţul Ialomiţa"

Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Viceprim-ministru, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Dumitru Daniel Botănoiu,

secretar de stat

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 616 din data de 21 august 2014