ORDIN nr. 587 din 18 iulie 2016 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 982/2011 privind aprobarea Listei cuprinzând punctele şi locurile de operare şi limitele acestora, a căror infrastructură portuară este proprietate privată, precum şi limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj
În conformitate cu prevederile art. 8 şi 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare, republicată,
în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul transporturilor emite următorul ordin:
Art. I
- Anexa la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 982/2011 privind aprobarea Listei cuprinzând punctele şi locurile de operare şi limitele acestora, a căror infrastructură portuară este proprietate privată, precum şi limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 888 din 15 decembrie 2011, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul transporturilor,

Petru Sorin Buşe

ANEXĂ: LISTA cuprinzând punctele şi locurile de operare şi limitele acestora, a căror infrastructură portuară este proprietate privată, precum şi limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj
(- Anexa la Ordinul nr. 982/2011)

Nr. crt.

Denumire punct/loc de operare

Operator portuar

Limite punct/loc de operare

Suprafaţă teritorii

Vecinătăţi

(după caz, pe scurt)

Limite radă portuară

Limite zonă de ancoraj

Căpitănia zonală în a cărei jurisdicţie se află

Observaţii

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Siloz Drobeta-Turnu Severin, judeţul Mehedinţi

S.C. Cargill Agricultura - S.R.L.

Km 933 + 172

Km 933 + 372

Dunăre, mal stâng

22.851,15 mp

N - S.C. Forsev - S.A.

S - fluviul Dunărea

E - S.C. Trans Europa - S.A. şi municipiul Drobeta-Turnu Severin

V - S.C. Euroboiler - S.R.L.

-

Km 929 - Km 930

Km 931 + 700 - Km 932 + 700

Dunăre, mal stâng

Căpitănia Zonală Drobeta-Turnu Severin

Loc de operare deschis accesului public

2.

Port Şantier Gura Văii, Drobeta-Turnu Severin, judeţul Mehedinţi

S.C. Hidroconstrucţia - S.A. - Bucureşti, Sucursala Porţile de Fier

Km 939 + 970

Km 939 + 877

Dunăre, mal stâng

6.503 mp

N - teren prop. Staţie S.C. Hidroconstrucţia - S.A. (P22, T10)

S - fluviul Dunărea

E - S.C. Unicom Holding - S.A. - terminal petrolier

V - S.C. Romcim Târgu Jiu - S.A.

-

Km 929 - Km 930

Km 931 + 700 - Km 932 + 700

Dunăre, mal stâng

Căpitănia Zonală Drobeta-Turnu Severin

Loc de operare deschis accesului public

3.

Terminal petrolier Gura Văii, Drobeta-Turnu Severin, judeţul Mehedinţi

S.C. Unicom Holding - S.A.

Km 939 + 780

Km 939 + 680

Dunăre, mal stâng

16.900 mp

N - District drumuri naţionale, S.C. Mecanoenergetica - S.A., DN 6 şi Stancu Şt. Rachitan

S - fluviul Dunărea

E - Stancu Şt. Rachitan

V - S.C. Hidroconstrucţia - S.A., District Drumuri Naţionale, S.C. Mecanoenergetic - S.A.

-

Km 929 - Km 930

Km 931 + 700 - Km 932 + 700

Dunăre, mal stâng

Căpitănia Zonală Drobeta-Turnu Severin

Loc de operare deschis accesului public

4.

Punct turistic Coral - Mila 35, judeţul Tulcea

S.C. Europolis - S.A.

Mm 35, Dunăre, mal stâng

8.250 mp

N - S.C. Coral - S.R.L. Tulcea

S - fluviul Dunărea

E - S.C. Coral - S.R.L. Tulcea

V - S.C. Coral - S.R.L. Tulcea

-

Mm 433/4

Mm 35 + 1600

Dunăre, mal drept

Mm 36 + 500 - Mm 37

Dunăre, mal drept

Mm 401/2 - Mm 41/2

Dunăre, mal drept

Căpitănia Zonală Tulcea

Loc de operare deschis accesului public

5.

Punct turistic Feteşti - km 41

S.C. Karpaten Turism - S.R.L.

Km 41, Dunăre, mal stâng

4.000 mp

N - Popescu Marian

S - Popescu Marian

E - fluviul Dunărea

V - Popescu Marian

-

Km 39 + 500 - Km 40 + 200

Braţul Borcea, Dunăre, mal stâng

Căpitănia Zonală Galaţi

Loc de operare deschis accesului public

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 578 din data de 29 iulie 2016