ORDIN nr. 252 din 26 iunie 2015 privind alocarea unor sume pentru cofinanţarea lucrărilor de investiţii în vederea reabilitării sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localităţilor, conform Programului "Termoficare 2006-2015 căldură şi confort"
Având în vedere prevederile art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 462/2006 pentru aprobarea programului "Termoficare 2006-2015 căldură şi confort" şi înfiinţarea Unităţii de management al proiectului, republicată, cu modificările ulterioare, ale art. 7 alin. (3) din Regulamentul privind implementarea programului "Termoficare 2006-2015 căldură şi confort", componenta de reabilitare a sistemului centralizat de alimentare cu energie termică, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 124/2012, ale Legii bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014,
luând în considerare aprobarea solicitărilor de finanţare de către Comisia interministerială de coordonare a Programului "Termoficare 2006-2015 căldură şi confort" şi conform Procesului-verbal nr. 20, încheiat la data de 15 iunie 2015,
în temeiul art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice emite prezentul ordin.
Art. 1
Se aprobă alocarea unor sume pentru cofinanţarea lucrărilor de investiţii în vederea reabilitării sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localităţilor, conform Programului "Termoficare 2006-2015 căldură şi confort", potrivit anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Sumele prevăzute la art. 1 se transferă bugetelor locale de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu respectarea prevederilor legale.
Art. 3
Utilizarea sumelor se va face cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 462/2006 pentru aprobarea programului "Termoficare 2006-2015 căldură şi confort" şi înfiinţarea Unităţii de management al proiectului, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 124/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind implementarea programului "Termoficare 2006-2015 căldură şi confort", componenta de reabilitare a sistemului centralizat de alimentare cu energie termică.
Art. 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Sevil Shhaideh

ANEXĂ: Sume alocate pentru cofinanţarea lucrărilor de investiţii în vederea reabilitării sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localităţilor, conform Programului "Termoficare 2006-2015 căldură şi confort"

Nr. crt.

Judeţul

Unitatea administrativ-teritorială

Denumirea obiectivului de investiţii

Cofinanţare buget de stat

- lei -

1

Argeş

1. Piteşti

1. Reabilitarea SACET din municipiul Piteşti prin transformarea punctelor termice în centrale termice

2. Reabilitarea şi modernizarea reţelelor termice de distribuţie a agentului termic şi a unor reţele termice de transport din municipiul Piteşti

4.963.000

2

Bacău

2. Bacău

Dezvoltarea pieţei de energie termică - racordarea la SACET a instituţiilor publice din municipiul Bacău - 39 de obiective

1.706.000

3

Botoşani

3. Botoşani

1. Racord agent termic primar consumatori "Parc regional de agrement turistic şi sportiv Cornisa"

2. Achiziţionare şi montare cazan abur saturat - 1 buc., debit nominal Dn = 6 t/h, presiune nominală Pn = 8 bar

971.278

4

Braşov

4. Braşov

1. Interconexiune reţea de transport apă fierbinte zona nord Braşov tronson II - CET Florilor

2. Reconfigurare reţea de transport apă caldă cartiere Gării - Centrul Civic

5.996.557

5

Constanţa

5. Cernavodă

1. Circuite secundare şi puncte termice aferente extinderii reţelei de termoficare PT 7, PT 46 etapa II, racordarea la magistrala de termoficare urbană în vederea punerii în funcţiune

2. Racordarea la magistrala de termoficare urbană a PT 35 şi PT 45, inclusiv mărirea capacităţii de transport pe tronsonul 119-217 din oraşul Cernavodă

7.595.525

6

Covasna

6. Întorsura Buzăului

Reabilitare sistem centralizat de încălzire cu combustibil biomasă

1.671.355

7

Giurgiu

7. Giurgiu

1. Modernizare sistem de transport între F42 şi C13

2. Reţele de distribuţie PT 12

3. Reţele de distribuţie PT 15

4. Reţele de distribuţie PT 52

5. Reţele de distribuţie PT 54

6. Reţele de transport între cămin C1 - C7

7. Reţele de transport între cămin C5 - PT82

8. Reţele de transport agent termic DN 500, între cămin C1 şi F56

9. Reţele de transport între cămin C20 - F220

5.743.399

8

Harghita

8. Miercurea-Ciuc

Reabilitarea întregului sistem de alimentare cu energie termică în municipiul Miercurea-Ciuc

6.370.000

9. Gheorgheni

Modernizare şi extindere SACET în municipiul Gheorgheni

385.000

10. Odorheiu Secuiesc

Îmbunătăţirea sistemului de încălzire centralizat din municipiul Odorheiu Secuiesc, etapa I - Amenajare centrale termice de cartier pe biomasă şi realocare cazane existente pe combustibil gazos

5.500.000

9

Hunedoara

11. Brad

1. Modernizarea punctelor termice PT 1, PT 5, PT 9 şi a reţelelor termice aferente din municipiul Brad, judeţul Hunedoara, obiectivul numărul I - modernizarea PT 1 şi a reţelelor termice aferente

2. Modernizare PT 2 şi a reţelelor termice aferente din municipiul Brad,

judeţul Hunedoara

1.176.886

10

Tulcea

12. Tulcea

1. Reabilitarea reţelelor termice secundare etapa a VI-a - municipiul Tulcea 2. Reabilitare reţea termoficare agent primar între SIP şi cartier Vest, municipiul Tulcea

3. Modernizare şi monitorizare de la distanţă, funcţionarea modulelor, punctelor termice, centralelor termice, CAF-ului, SIP

9.216.000

11

Vâlcea

13. Râmnicu Vâlcea

Reabilitare reţele termice:

1. PT 1 ramura 3, bloc A1, A2, B0, B1, C1, C2, C3, C4, C16

2. PT 2 ramura 5, bloc A8/2, C18, C19, C20, C24, C26, C27

3. PT 13 ramura 2, bloc C, D, E, F, S1, S2, S3, A+B, O, P, R, V1, V2, V3, V6, 1 Piaţă

1.297.791

TOTAL

52.592.791

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 505 din data de 8 iulie 2015