ORDIN nr. 475 din 14 februarie 2014 privind ieşirea din vigoare a unor tratate internaţionale
În temeiul art. 38 alin. (4) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,
constatând că părţile au îndeplinit procedurile legale necesare pentru ieşirea din vigoare a tratatelor internaţionale enumerate mai jos,
ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.
Art. 1
La data de 30 septembrie 2013 a ieşit din vigoare Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind Programele Corpului Păcii în România, semnat la Washington la 24 ianuarie 1992, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 166/1992, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 din 21 aprilie 1992.
Art. 2
La data de 16 martie 2017 va ieşi din vigoare Acordul dintre România şi Republica Bolivia privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 9 octombrie 1995, ratificat prin Legea nr. 39/1996, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 111 din 30 mai 1996.
-****-

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 162 din data de 5 martie 2014