LEGE nr. 148 din 30 aprilie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2010 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2010
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Art. 1
Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 18 din 18 august 2010 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2010, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.1 din Legea nr. 138/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 590 din 19 august 2010.
-****-
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 254 din data de 8 mai 2013