HOTĂRÂRE nr. 696 din 26 august 2015 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Someş-Tisa, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile ce alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Someş-Tisa, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a reevaluării, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2
Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor şi Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Graţiela Leocadia Gavrilescu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

ANEXĂ: DATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Someş-Tisa, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, a căror valoare de inventar se actualizează ca urmare a reevaluării

1. Ordonator principal de credite
(ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale)

163354444

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

2. Ordonator secundar de credite

RO 24326056

Administraţia Naţională "Apele Române"

3. Ordonator terţiar de credite

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal de credite, institute naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

Nr. crt.

Nr. M.F.P.

Cod de clasificare

Denumire

Descriere tehnică

Adresa

Valoare de inventar actualizată (lei)

0

1

2

3

4

5

6

1

63949

8.03.11

Foraje de studii, de reţea şi de exploatare din administrare în bazinul hidrografic Someş

Nr. foraje = 100; Suprafaţă ocupată de foraje = mp; CF =;

Ţara: România; Judeţ: Satu Mare; -; -; Nr: -; DA Someş

74.506

2

63950

8.03.11

Foraje de studii, de reţea şi de exploatare din administrare în bazinul hidrografic Someş

Nr foraje = 1

Ţara: România; Judeţ: Maramureş; -; -; Nr: -; DA Someş

144

3

64019

8.17.02

Acumulare Colibiţa

Vol. total = 100,74 mil. mc, vol. de atenuare = 25,6 mil. mc

Ţara: România; Judeţ: Bistriţa - Năsăud; Comuna Bistriţa Bârgăului; -; Nr: -; Bistriţa-Năsăud

263.525.978

4

64020

8.17.03

Baraj Someş Mic Mănăştur

Vol. = 0,02 mil. mc

Ţara: România; Judeţ: Cluj; MRJ Cluj-Napoca; -; Nr: -; Cluj

2.953.993

5

64021

8.17.02

Acumulare Gilău

Vol. total = 3.914 mil. mc, vol. de atenuare = 1,2 mil. mc

Ţara: România; Judeţ: Cluj; MRJ Cluj-Napoca; -; Nr: -; DAJ

28.666.617

6

64022

8.17.02

Acumulare Sălăţig

Stotală = 532.991 mp,
S_lac = 520.799 mp, S_albie_minoră = 9.292 mp, S_drum = 2.900 mp, S_C1-baraj = 11.860 mp, S_C2- constr_exploatare = 26 mp, S_C3-deversor = 1.857 mp, S_C4-golire_fund = 246 mp, S_C5- C9-borne = 5 mp, S_C10-C13- foraje_piezometrice = 4 mp, CF nr. 50188, UAT Sălăţig

Ţara: România; Judeţ: Sălaj; Comuna Sălăţig; -; Nr: -; Sălăţig

3.198.164

7

64023

8.17.03

Baraj Cuceu

Vol. total = Vol. atenuare = 0,65 mil. mc

Ţara: România; Judeţ: Sălaj; Localitatea Cuceu; -; Nr: -; DAST

7.316.662

8

64024

8.17.02

Acumulare Vârşolţ

Vol. = 39,86 mil. mc, vol. atenuare = 23,33 mil. mc

Ţara: România; Judeţ: Sălaj; Comuna Vârşolţ; -; Nr: -; Sălaj

101.388.534

9

64025

8.17.02

Baraj de priza Berdu

Vol. = 0,14 mil. mc

Ţara: România; Judeţ: Maramureş; MRJ Baia Mare; -; Nr: -; DAJ

18.506.129

10

64026

8.17.02

Baraj Strâmtori

Vol. = 16.563 mil. mc

Ţara: România; Judeţ: Maramureş; MRJ Baia Mare; -; Nr: -; DAJ

49.812.603

11

64027

8.17.02

Acumulare Călineşti

Vol. t = 20,61 mil. mc

Ţara: România; Judeţ: Satu Mare; Comuna Călineşti-Oaş; -; Nr: -; Satu Mare

8.098.932

12

64028

8.17.03

Polder Moftin

Vol. = 6,8 mil. mc

Ţara: România; Judeţ: Satu Mare; Satul Ghilvaci; -; Nr: -; Satu Mare

5.047.122

13

64029

8.17.02

Acumulare Cruscior

Vol. t = 1,13 mil. mc

Ţara: România; Judeţ: Satu Mare; Comuna Crucişor; -; Nr: -; Satu Mare

2.152.141

14

64030

8.17.02

Acumulare Borleşti

Vol. t = 1,7 mil. mc

Ţara: România; Judeţ: Satu Mare; Satul Borleşti; -; Nr: -; Satu Mare

1.783.023

15

64310

8.17.03

Baraj Runcu

Linie electrică, LEA 20 KW 2 buc.

Ţara: România; Judeţ: Maramureş; -; -; Nr: -; Runcu

775.329

16

64322

8.16.07

Dig râu Şieu la Şieu - Odorhei

h = 1,74 m, l = 2,9 m

Ţara: România; Judeţ: Bistriţa - Năsăud; Comuna Şieu-Odorhei; -; Nr: -; Bistriţa-Năsăud

103.950

17

64323

8.16.07

Dig râu Someş la Cetan

l = 3,8 km, h = 0,7 m

Ţara: România; Judeţ: Cluj; Satul Cetan; -; Nr: -; Cluj

4.139.462

18

64484

8.16.08

Borne cadastrale bazin Someş,

DA Someş-Tisa

Borne din beton

Ţara: România; Judeţ: Bistriţa-

Năsăud; -; -;

Nr: -; Bistriţa-Năsăud

470.539

19

64485

8.16.08

Borne cadastrale bazin Someş,

DA Someş-Tisa

Borne din beton

Ţara: România; Judeţ: Cluj; -; -; Nr: -; Cluj

88.693

20

64486

8.16.08

Borne cadastrale bazin Someş,

DA Someş-Tisa

Borne din beton

Ţara: România; Judeţ: Sălaj; -; -; Nr: -; Sălaj

245.184

21

64487

8.16.08

Borne cadastrale bazin Someş,

DA Someş-Tisa

Borne din beton

Ţara: România; Judeţ: Maramureş; -; -; Nr: -; Maramureş

81.930

22

64488

8.16.08

Borne cadastrale bazin Someş,

DA Someş-Tisa

Borne din beton

Ţara: România; Judeţ: Satu Mare; -; -; Nr: -; Satu Mare

27.765

23

64489

8.16.08

Borne cadastrale bazin Someş,

DA Someş-Tisa

Borne din beton

Ţara: România; Judeţ: Maramureş; -; -; Nr: -; Maramureş

143.339

24

64490

8.16.08

Borne cadastrale bazin Someş,

DA Someş-Tisa

Borne din beton

Ţara: România; Judeţ: Satu Mare; -; -; Nr: -; Satu Mare

16.304

25

64492

8.28.02

Staţii hidrometrice DA Someş-Tisa

Bazin hidrografic Tisa 26 staţii hidrometrice

Ţara: România; Judeţ: -; -; -; Nr: -

2.997.310

26

64590

8.03.09

Regularizări bazin Someş, DA Someş-Tisa

Lungime curs de apă regularizat = 166.186 km

Ţara: România; Judeţ: Bistriţa - Năsăud; -; -; Nr: -; DAST

55.986.149

27

64591

8.03.09

Regularizări bazin Someş, DA Someş-Tisa

Lungime curs de apă regularizat = 48,28 km

Ţara: România; Judeţ: Cluj; -; -; Nr: -; DAST

147.029.216

28

64592

8.03.09

Regularizări bazin Someş, DA Someş-Tisa

Lungime curs de apă regularizat = 119.045 km

Ţara: România; Judeţ: Sălaj; -; -; Nr: -; DAST

97.021.015

29

64593

8.03.09

Regularizări bazin Someş, DA Someş-Tisa

Lungime curs de apă regularizat = 112.587 km

Ţara: România; Judeţ: Maramureş; -; -; Nr: -; DAST

206.294.792

30

64855

8.28.01

Canton Sălsig

P + 1, clădire din cărămidă cu şarpantă,

St = 1.227 mp,

Sc = 101 mp,

Sd = 272 mp

Ţara: România; Judeţ: Maramureş; Comuna Sălsig; -; Nr: -; nr. 88

149.075

31

64856

8.28.01

Canton Cătălina

Clădire cărămidă cu şarpantă, St = 1.149 mp, Sc = 99 mp, Sd = 326 mp

Ţara: România; Judeţ: Maramureş; Satul Cătălina; -; Nr: -; Maramureş

103.092

32

64857

8.28.01

Canton Adrian

Clădire din cărămidă, St = 1.563 mp, Sc = 88 mp, Sd = 214 mp

Ţara: România; Judeţ: Satu Mare; Oraşul Livada; -; Nr: -; Satu Mare

10.695

33

64858

8.28.01

Canton Bercu Nou

Clădire din cărămidă, St = 1.404 mp, Sc = 88 mp, Sd = 148 mp

Ţara: România; Judeţ: Satu Mare; Satul Bercu Nou; -; Nr: -; Satu Mare

15.788

34

64859

8.28.01

Canton Berindan

Clădire din cărămidă, St = 3.303 mp, Sc = 74 mp, Sd = 136 mp

Ţara: România; Judeţ: Satu Mare; Satul Berindan; -; Nr: -; Satu Mare

72.356

35

64860

8.28.01

Canton Berveni

St = 1.956 mp, Sconstr_C1-canton = 117 mp,

Sdesf_C1-canton = 117 mp, clădire tip P, CF nr. 101343, UAT Berveni

Ţara: România; Judeţ: Satu Mare; Comuna Berveni; Str. Fabricii; Nr: 205; Satu Mare

31.595

36

64861

8.28.01

Canton Călineşti

Clădire din cărămidă, St = 600 mp, Sc = 78 mp, Sd = 18 mp

Ţara: România; Judeţ: Satu Mare; Comuna Călineşti-Oaş; -; Nr: -; Satu Mare

98.028

37

64862

8.28.01

Canton Corod

St = 6.212 mp, Sconstr_C1-canton = 105 mp,

Sdesf_C1-canton = 105 mp, clădire tip P, CF nr. 100633, UAT Culciu

Ţara: România; Judeţ: Satu Mare; Comuna Culciu;

Satul Corod; Str. Corod; Nr: 212; Satu Mare

46.687

38

64863

8.28.01

Canton Dara

Clădire din cărămidă, St = 7.207 mp, Sc = 135 mp, Sd = 116 mp

Ţara: România; Judeţ: Satu Mare; Satul Dara; -; Nr: -; Satu Mare

17.743

39

64864

8.28.01

Canton Domăneşti

Clădire din cărămidă, St = 2.102 mp, Sc = 84 mp, Sd = 92 mp

Ţara: România; Judeţ: Satu Mare; Satul Domăneşti; -; Nr: -; Satu Mare

14.854

40

64865

8.28.01

Canton Ghilvaci

Clădire din cărămidă, St = 2.423 mp, Sc = 106 mp, Sd = 169 mp

Ţara: România; Judeţ: Satu Mare; Satul Ghilvaci; -; Nr: -; Satu Mare

17.825

41

64866

8.28.01

Canton Hrip

St = 2.394 mp, Sconstr_C1-canton = 74 mp,

Sdesf_C1-canton = 74 mp, clădire tip P, CF nr. 101438, UAT Păuleşti

Ţara: România; Judeţ: Satu Mare; Comuna Păuleşti; Satul Hrip; Strada Principală; Nr: 113; Satu Mare

17.965

42

64867

8.28.01

Canton Călineşti II

Clădire din cărămidă, St = 5.181 mp, Sc = 81 mp, Sd = 565 mp

Ţara: România; Judeţ: Satu Mare; Comuna Călineşti-Oaş; -; Nr: -; Satu Mare

94.534

43

64868

8.28.01

Canton Iojib

Clădire din cărămidă, St = 1.633 mp, Sc = 99 mp, Sd = 46 mp

Ţara: România; Judeţ: Satu Mare; Satul Iojib; -; Nr: -; Satu Mare

56.609

44

64869

8.28.01

Canton Mesteacăn

Clădire din cărămidă, St = 9.720 mp, Sc = 87 mp, Sd = 156 mp

Ţara: România; Judeţ: Satu Mare; Satul Mesteacăn; -; Nr: -; Satu Mare

35.654

45

64870

8.28.01

Canton Micula

Clădire din cărămidă, St = 8.160 mp, Sc = 84 mp, Sd = 183 mp

Ţara: România; Judeţ: Satu Mare; Comuna Micula; -; Nr: -; Satu Mare

19.204

46

64871

8.28.01

Canton Oar

Clădire din cărămidă, St = 3.440 mp, Sc = 88 mp, Sd = 127 mp

Ţara: România; Judeţ: Satu Mare; Satul Oar; -; Nr: -; Satu Mare

71.422

47

64873

8.28.01

Canton Supuru de Jos

St = 1.995 mp, Sconstr_C1-canton = 101 mp,

Sdesf_C1-canton = 202 mp, clădire tip P + 1, CF nr. 100628, UAT Supur

Ţara: România; Judeţ: Satu Mare; Comuna Supur; Satul Supuru de Jos; Str. Morii; Nr: 10; Satu Mare

326.294

48

64874

8.28.01

Canton Turulung

St = 2.216 mp,

Sconstr_C1-canton = 88 mp,

Sdesf_C1-canton = 88 mp,
Sconstr_C2- magazie = 82 mp, Sdesf_C2-magazie = 82 mp, Sconstr_C3-grajd = 41 mp,
Sdesf_C3-grajd = 41 mp, clădire tip P, CF nr. 100602, UAT Turulung

Ţara: România; Judeţ: Satu Mare; Comuna Turulung; Str. Principală; Nr: 259; Satu Mare

33.507

49

64875

8.28.01

Canton Vetiş

Clădire din cărămidă, St = 5.378 mp, Sc = 84 mp, Sd = 127 mp

Ţara: România; Judeţ: Satu Mare; Comuna Vetiş; -; Nr: -; Satu Mare

127.630

50

64876

8.28.01

Canton Viile Satu Mare

St = 4.337 mp,
Sconstr_C1-canton = 93 mp,

Sdesf_C1-canton = 93 mp, clădire tip P, CF nr. 101203, UAT Viile Satu Mare

Ţara: România; Judeţ: Satu Mare; Comuna Viile Satu Mare; -; Nr: -; Satu Mare

48.063

51

64877

8.28.01

Canton Căpleni Interior

St = 3.918 mp, Sconstr_C1-canton = 81 mp, Sdesf_C1-canton = 81 mp, clădire tip P, CF nr. 100393, UAT Căpleni

Ţara: România; Judeţ: Satu Mare; Comuna Căpleni; Str. Câmpului; Nr: 367; Satu Mare

46.159

52

64880

8.28.01

Canton sistem Satu Mare

Suprafaţă teren = 6.200 mp, Suprafaţă construită = 96 mp; Suprafaţă desfăşurată = 192 mp; Tip clădire = clădire tip P + 1; CF = 162752, UAT Satu Mare; Suprafaţă utilă = mp;

Ţara: România; Judeţ: Satu Mare; MRJ Satu Mare; Str. Diana; Nr: 44

447.718

53

64888

8.03.12

Pod beton Cătălina

Suprafaţă = mp; Dimensiuni =; Scop =; CF =;

Ţara: România; Judeţ: Maramureş; Satul Cătălina; -; Nr: -

1.119.635

54

102465

8.16.07

Dig v. Măgheruş la Şieu - Măgheruş

l = 0,65 km, h = 1,09 m

Ţara: România; Judeţ: Bistriţa - Năsăud; Comuna Şieu-Măgheruş; -; Nr: -

79.119

55

102466

8.16.07

Dig râu Şieu la Arcalia

l = 2,35 km, h = 1,35 m

Ţara: România; Judeţ: Bistriţa - Năsăud; Satul Arcalia; -; Nr: -

361.114

56

102494

8.16.07

Dig râu Someş la Feldru

l = 0,1 km, h = 1,5 m

Ţara: România; Judeţ: Bistriţa - Năsăud; Comuna Feldru; -; Nr: -

28.039

57

102499

8.16.07

Dig râu Someş la Vad

l = 2,2 km, h = 1,5 m

Ţara: România; Judeţ: Cluj; Comuna Vad; -; Nr: -

1.458.823

58

102554

8.16.07

Dig mal dr. râu Tur, frontiera-Turulung

Lung = 16 km, H = 2 m; supraînălţare poz. MF102553

Ţara: România; Judeţ: Satu Mare; Comuna Turulung; -; Nr: -; DAST

1.861.809

59

102555

8.16.07

Dig mal dr. râu Tur, Turulung-Călineşti

l = 15,95 km, h = 3 m

Ţara: România; Judeţ: Satu Mare; Comuna Călineşti-Oaş; -; Nr: -

3.310.438

60

102617

8.16.07

Dig mal dr. Maria confl. Crasna

l = 4,6 km, h = 2 m

Ţara: România; Judeţ: Satu Mare; Satul Răteşti; -; Nr: -

490.186

61

102620

8.16.07

Dig mal stg. Maria confl. Crasna

l = 4,6 km, h = 2 m

Ţara: România; Judeţ: Satu Mare; Satul Răteşti; -; Nr: -

530.246

62

102622

8.16.07

Dig mal dr. Cerna confl. Crasna

l = 3.024 km, h = 2 m

Ţara: România; Judeţ: Satu Mare; Satul Hurezu Mare; -; Nr: -

112.915

63

102623

8.16.07

Dig mal stg. Cerna confl. Crasna

l = 3.024 km, h = 2 m

Ţara: România; Judeţ: Satu Mare; Satul Hurezu Mare; -; Nr: -

90.038

64

102633

8.16.07

Dig mal dr. Maja

l = 2 km, h = 2 m

Ţara: România; Judeţ: Satu Mare; Satul Supuru de Jos; -; Nr: -

118.110

65

102634

8.16.07

Dig mal stg. Maja

l = 2 km, h = 2 m

Ţara: România; Judeţ: Satu Mare; Satul Supuru de Jos; -; Nr: -

92.917

66

102635

8.16.07

Dig mal dr. Tarna Mare

l = 6,4 km, h = 1 m

Ţara: România; Judeţ: Satu Mare; Satul Bocicău; -; Nr: -

343.667

67

102644

8.16.07

Dig mal stg. Tarna Mare

l = 6,8 km, h = 1 m

Ţara: România; Judeţ: Satu Mare; Satul Bocicău; -; Nr: -

329.748

68

102645

8.16.07

Dig mal dr. Batarci

l = 3,7 km, h = 1 m

Ţara: România; Judeţ: Satu Mare; Comuna Batarci; -; Nr: -

223.441

69

102646

8.16.07

Dig mal stg. Batarci

l = 3,2 km, h = 1 m

Ţara: România; Judeţ: Satu Mare; Comuna Batarci; -; Nr: -

185.324

70

102647

8.16.07

Dig mal dr. Tarna Mica

l = 1,8 km, h = 1

Ţara: România; Judeţ: Satu Mare; Comuna Tarna Mare; -; Nr: -

48.230

71

102649

8.16.07

Dig mal stg. Tarna Mica

l = 1,8 km, h = 1

Ţara: România; Judeţ: Satu Mare; Comuna Tarna Mare; -; Nr: -

47.294

72

102651

8.16.07

Dig mal dr. Dobrusa confl. Tarna Mare

l = 1,3 km, h = 1 m

Ţara: România; Judeţ: Satu Mare; Comuna Batarci; -; Nr: -

51.638

73

102656

8.16.07

Dig mal stg. Dobrusa confl. Tarna Mare

l = 1,3 km, h = 1

Ţara: România; Judeţ: Satu Mare; Satul Comlăuşa; -; Nr: -

52.079

74

102658

8.16.07

Dig mal dr. Hija

l = 1,1 km, h = 1 m

Ţara: România; Judeţ: Satu Mare; Comuna Tarna Mare; -; Nr: -

97.263

75

102664

8.16.07

Dig mal stg. Hija

l = 1,1 km, h = 1 m

Ţara: România; Judeţ: Satu Mare; Comuna Tarna Mare; -; Nr: -

97.709

76

102666

8.16.07

Dig mal dr. Maria confl. Crasna

l = 5,4 km, h = 2 m

Ţara: România; Judeţ: Satu Mare; Satul Răteşti; -; Nr: -

260.806

77

102670

8.16.07

Dig mal stg. Maria confl. Crasna

l = 5,4 km, h = 2 m

Ţara: România; Judeţ: Satu Mare; Satul Giungi; -; Nr: -

261.848

78

102672

8.16.07

Dig mal stg. Postei

l = 1,6 km, h = 2 m

Ţara: România; Judeţ: Satu Mare; Comuna Căpleni; -; Nr: -

86.292

79

102675

8.16.07

Dig mal stg. Someş

l = 2,3 km, h = 2 m

Ţara: România; Judeţ: Satu Mare; Satul Aciua; -; Nr: -

728.232

80

102676

8.16.07

Dig mal stg. Runcu

l = 0,725 km, h = 2 m

Ţara: România; Judeţ: Satu Mare; Satul Aciua; -; Nr: -

308.151

81

102679

8.16.07

Dig mal dr. Runcu

l = 0,525 km, h = 2 m

Ţara: România; Judeţ: Satu Mare; Satul Aciua; -; Nr: -

256.708

82

113181

8.03.10

Nod de presiune

Ferneziu

Ţara: România; Judeţ: Maramureş; -; -; Nr: -; DA Someş

12.312.650

83

145291

8.16.07

Diguri de apărare

Dig mal drept pârâu Fizeş Mintiul Gherlii, Lung. dig = 1,6 km

Ţara: România; Judeţ: Cluj; Comuna Mintiu Gherlii; -; Nr: -; DAJ

1.189.923

84

153411

8.03.09

Reprofilare Valea Bândău

L_ReprofilareAlbie = 0,30 km, L_ZidSprijin = 0,09 km; prag de lemn

Ţara: România; Judeţ: Cluj; Comuna Corneşti; -; Nr: -; DAST

3.256.888

85

153412

8.03.09

Amenajare Valea Zalăului

L_Recalibrare = 15 km; L_Dig = 1,7 km;

L_Consolidare = 1,162 km; 9 buc. praguri de fund

Ţara: România; Judeţ: Sălaj; Comuna Sărmăşag; -; Nr: -; DAST

1.731.544

86

153413

8.03.09

Reprofilare Valea Lujerdiu

L_Reprofilare = 1,065 km

Ţara: România; Judeţ: Cluj; Comuna Corneşti; -; Nr: -; DAST

346.004

87

153414

8.03.09

Amenajare râu Vaser

L_Amenajare = 0,165 km; L_traverse = 0,10 km; L_Consolidare = 0,165 km

Ţara: România; Judeţ: Maramureş; Oraşul Vişeu de Sus; -; Nr: -; DaSt

911.213

88

153415

8.03.09

Amenajare râu Sasar aval pod Decebal

L_Reprofilare = 0,10 km; L_ZidSprijin = 0,03 km

Ţara: România; Judeţ: Maramureş; MRJ Baia Mare; -; Nr: -; DAST

534.228

89

153416

8.03.09

Amenajare pârâu Crasna

L_Recalibrare = 0,451 km; L_Consolidare = 0,425 km

Ţara: România; Judeţ: Maramureş; Comuna Bistra; -; Nr: -; DAST

1.437.363

90

153417

8.03.09

Amenajare râu Barsau cu Văile Rachitisa şi Posta

L_Consolidare = 0,26 km; L_ZidSprijin = 0,18 km + 0,08 km; _Consolidare = 0,69 km+0,006 km

Ţara: România; Judeţ: Maramureş; Comuna Satulung; -; Nr: -; DAST

3.192.669

91

153418

8.03.09

Regularizare şi amenajare Valea Poienii

L_Amenajare = 0,057 km; L_ZidSprijin = 0,15 + 0,08 km, 1 zid de sprijin

Ţara: România; Judeţ: Maramureş; Comuna Coroieni; -; Nr: -; DAST

3.327.601

92

159669

8,30

Staţie automată hidrometrică AHSS 15 Cluj-Napoca

Staţie automată cu senzori

Ţara: România; Judeţ: Cluj; MRJ Cluj- Napoca; -; Nr: -

114.007

93

159670

8,30

Staţie automată hidrometrică AHSS 17 Salatiu

Staţie automată cu senzori

Ţara: România; Judeţ: Cluj; Satul Salatiu; -; Nr: -

137.173

94

159671

8,30

Staţie automată hidrometrică AHSS 18 Poiana Horea

Staţie automată cu senzori

Ţara: România; Judeţ: Cluj; Satul Poiana Horea; -; Nr: -

96.230

95

159672

8,30

Staţie automată hidrometrică AHSS 19 Someşu Rece Sat

Staţie automată cu senzori

Ţara: România; Judeţ: Cluj; Satul Someşu Rece; -; Nr: -

76.606

96

159673

8,30

Staţie automată hidrometrică AHSS 20 Căpuşu Mare

Staţie automată cu senzori

Ţara: România; Judeţ: Cluj; Satul Căpuşu Mare; -; Nr: -

83.686

97

159674

8,30

Staţie automată hidrometrică AHSS 21 Bontida

Staţie automată cu senzori

Ţara: România; Judeţ: Cluj; Comuna Bonţida; -; Nr: -

83.686

98

159675

8,30

Staţie automată hidrometrică AHSS 22 Luna de Jos

Staţie automată cu senzori

Ţara: România; Judeţ: Cluj; Satul Luna de Jos; -; Nr: -

88.002

99

159778

8,30

Staţie automată hidrometrică AHSS 23 Mintiu Gherlii

Denumire = Staţie automată cu senzori

Ţara: România; Judeţ: Cluj; Comuna Mintiu Gherlii; -; Nr: -

75.411

100

159779

8,30

Staţie automată hidrometrică AHSS 24 Măguri

Denumire = Staţie automată cu senzori

Ţara: România; Judeţ: Cluj; Comuna Măguri-Răcătău; -; Nr: -

80.491

101

159780

8,30

Staţie automată hidrometrică AHSS Q1 Dej

Denumire = Staţie automată cu senzori

Ţara: România; Judeţ: Cluj; Municipiul Dej; -; Nr: -

161.397

102

159781

8,30

Staţie automată hidrometrică AHSS Q2 Apahida

Denumire = Staţie automată cu senzori

Ţara: România; Judeţ: Cluj; Comuna Apahida; -; Nr: -

101.545

103

159782

8,30

Staţie automată hidrometrică AHSS 1 Rodna

Denumire = Staţie automată cu senzori

Ţara: România; Judeţ: Bistriţa - Năsăud; Comuna Rodna; -; Nr: -

90.921

104

159783

8,30

Staţie automată hidrometrică AHSS 2 Nepos

Denumire = Staţie automată cu senzori

Ţara: România; Judeţ: Bistriţa - Năsăud; Satul Nepos; -; Nr: -

105.311

105

159784

8,30

Staţie automată hidrometrică AHSS 3 Beclean

Denumire = Staţie automată cu senzori

Ţara: România; Judeţ: Bistriţa - Năsăud; Oraşul Beclean; -; Nr: -

135.676

106

159785

8,30

Staţie automată hidrometrică AHSS 9 Valea Mare

Denumire = Staţie automată cu senzori

Ţara: România; Judeţ: Bistriţa - Năsăud; Satul Valea Mare; -; Nr:-

90.950

107

159786

8,30

Staţie automată hidrometrică AHSS 10 Rebrişoara

Denumire = Staţie automată cu senzori

Ţara: România; Judeţ: Bistriţa - Năsăud; Comuna Rebrişoara; -; Nr:-

104.952

108

159787

8,30

Staţie automată hidrometrică AHSS 11 Romuli

Denumire = Staţie automată cu senzori

Ţara: România; Judeţ: Bistriţa - Năsăud; Comuna Romuli; -; Nr: -

79.637

109

159788

8,30

Staţie automată hidrometrică AHSS 12 Salva

Denumire = Staţie automată cu senzori

Ţara: România; Judeţ: Bistriţa - Năsăud; Comuna Salva; -; Nr: -;

148.444

110

159789

8,30

Staţie automată hidrometrică AHSS 13 Cristeştii Ciceului

Denumire = Staţie automată cu senzori

Ţara: România; Judeţ: Bistriţa - Năsăud; Satul Cristeştii Ciceului; -; Nr: -

106.954

111

159790

8,30

Staţie automată hidrometrică AHSS 36 Şimleu Silvaniei

Denumire = Staţie automată cu senzori

Ţara: România; Judeţ: Sălaj; Oraşul Şimleu Silvaniei; -; Nr: -

78.828

112

159791

8,30

Staţie automată hidrometrică AHSS 701 Românaşi

Denumire = Staţie automată cu senzori

Ţara: România; Judeţ: Sălaj; Comuna Românaşi; -; Nr: -

95.563

113

159792

8,30

Staţie automată hidrometrică AHSS 5 Răstoci

Denumire = Staţie automată cu senzori

Ţara: România; Judeţ: Sălaj; Satul Răstoci; -; Nr: -

110.533

114

159793

8,30

Staţie automată hidrometrică AHSS 35 Crasna

Denumire = Staţie automată cu senzori

Ţara: România; Judeţ: Sălaj; Comuna Crasna; -; Nr: -

92.101

115

159794

8,30

Staţie automată hidrometrică AHSS 26 Hida

Denumire = Staţie automată cu senzori

Ţara: România; Judeţ: Sălaj; Comuna Hida; -; Nr: -

90.183

116

159795

8,30

Staţie automată hidrometrică AHSS 25 Almaşu

Denumire = Staţie automată cu senzori

Ţara: România; Judeţ: Sălaj; Comuna Almaşu; - Nr: -;

92.189

117

159796

8,30

Staţie automată hidrometrică AHSS Q5 Borla

Denumire = Staţie automată cu senzori

Ţara: România; Judeţ: Sălaj; Satul Borla; -; Nr: -

97.662

118

159797

8,30

Staţie automată hidrometrică AHSS 700 Bucium de Maramureş

Denumire = Staţie automată cu senzori

Ţara: România; Judeţ: Maramureş; Satul Buciumi; -; Nr:-

83.829

119

159798

8,30

Staţie automată hidrometrică AHSS 6 Ulmeni

Denumire = Staţie automată cu senzori

Ţara: România; Judeţ: Maramureş; Oraşul Ulmeni; -; Nr: -

174.824

120

159799

8,30

Staţie automată hidrometrică AHSS 33 Blidari

Denumire = Staţie automată cu senzori

Ţara: România; Judeţ: Maramureş; MRJ Baia Mare; -; Nr: -

93.615

121

159800

8,30

Staţie automată hidrometrică AHSS 29 Suciu de Jos

Denumire = Staţie automată cu senzori

Ţara: România; Judeţ: Maramureş; Comuna Suciu de Sus; -; Nr: -

84.430

122

159801

8,30

Staţie automată hidrometrică AHSS 31 Copalnic

Denumire = Staţie automată cu senzori

Ţara: România; Judeţ: Maramureş; Satul Copalnic; -; Nr: -

123.046

123

159802

8,30

Staţie automată hidrometrică AHSS 998 Sălsig

Denumire = Staţie automată cu senzori

Ţara: România; Judeţ: Maramureş; Comuna Sălsig; -; Nr:-

103.670

124

159803

8,30

Staţie automată hidrometrică AHSS 702 Firiza

Denumire = Staţie automată cu senzori

Ţara: România; Judeţ: Maramureş; MRJ Baia Mare; -; Nr: -

86.370

125

159805

8,30

Staţie automată hidrometrică AHSS 704 Cavnic

Denumire = Staţie automată cu senzori

Ţara: România; Judeţ: Maramureş; Oraşul Cavnic; -; Nr:-

86.387

126

159806

8,30

Staţie automată hidrometrică AHSS 706 Lăpuşel

Denumire = Staţie automată cu senzori

Ţara: România; Judeţ: Maramureş; Satul Lăpuşel; -; Nr:-

86.382

127

159807

8,30

Staţie automată hidrometrică AHSS 7 Cicârlău/Aciua

Denumire = Staţie automată cu senzori

Ţara: România; Judeţ: Satu Mare; Satul Aciua; -; Nr: -

137.456

128

159808

8,30

Staţie automată hidrometrică AHSS 8H Satu Mare

Denumire = Staţie automată cu senzori

Ţara: România; Judeţ: Satu Mare; MRJ Satu Mare; -; Nr: -

109.751

129

159809

8,30

Staţie automată hidrometrică AHSS 709 Berveni

Denumire = Staţie automată cu senzori

Ţara: România; Judeţ: Satu Mare; Comuna Berveni; -; Nr: -

135.992

130

159810

8,30

Staţie automată hidrometrică AHSS 38 Corund

Denumire = Staţie automată cu senzori

Ţara: România; Judeţ: Satu Mare; Satul Corund; -; Nr: -

76.514

131

159811

8,30

Staţie automată pluviometrică PP01 Aluniş

Denumire = Staţie automată cu senzori

Ţara: România; Judeţ: Sălaj; Satul Aluniş; -; Nr: -

32.377

132

159812

8,30

Staţie automată pluviometrică PP02 Aşchileu Mare

Denumire = Staţie automată cu senzori

Ţara: România; Judeţ: Cluj; Satul Aşchileu Mare; -; Nr: -

30.908

133

159813

8,30

Staţie automată pluviometrică PP04 Bănişor

Denumire = Staţie automată cu senzori

Ţara: România; Judeţ: Sălaj; Comuna Bănişor; -; Nr: -

28.943

134

159814

8,30

Staţie automată pluviometrică PP05 Bicaz

Denumire = Staţie automată cu senzori

Ţara: România; Judeţ: Maramureş; Comuna Bicaz; -; Nr:-

30.981

135

159815

8,30

Staţie automată pluviometrică PP06 Buciumi

Denumire = Staţie automată cu senzori

Ţara: România; Judeţ: Maramureş; Satul Buciumi; -; Nr:-

28.665

136

159816

8,30

Staţie automată pluviometrică PP07 Cabana Izvoarele

Denumire = Staţie automată cu senzori

Ţara: România; Judeţ: Maramureş; Satul Izvoarele; -; Nr: -

32.490

137

159817

8,30

Staţie automată pluviometrică PP08 Cămăraşu

Denumire = Staţie automată cu senzori

Ţara: România; Judeţ: Cluj; Satul Cămăraşu; -; Nr: -

32.569

138

159818

8,30

Staţie automată pluviometrică PP10 Chiueşti

Denumire = Staţie automată cu senzori

Ţara: România; Judeţ: Cluj; Comuna Chiuieşti; -; Nr: -

31.253

139

159819

8,30

Staţie automată pluviometrică PP11 Matei

Denumire = Staţie automată cu senzori

Ţara: România; Judeţ: Bistriţa - Năsăud; Comuna Matei; -; Nr: -

29.585

140

159820

8,30

Staţie automată pluviometrică PP12 Beliş/Bălceşti

Denumire = Staţie automată cu senzori

Ţara: România; Judeţ: Cluj; Comuna Beliş; -; Nr: -

31.484

141

159821

8,30

Staţie automată pluviometrică PP13 Coroieni

Denumire = Staţie automată cu senzori

Ţara: România; Judeţ: Maramureş; Comuna Coroieni; -; Nr: -

32.459

142

159822

8,30

Staţie automată pluviometrică PP15 Feleacu

Denumire = Staţie automată cu senzori

Ţara: România; Judeţ: Cluj; Comuna Feleacu; -; Nr: -

29.319

143

159823

8,30

Staţie automată pluviometrică PP17 Groşii Ţibleşului

Denumire = Staţie automată cu senzori

Ţara: România; Judeţ: Maramureş; Comuna Groşii Ţibleşului; -; Nr: -

32.459

144

159825

8,30

Staţie automată pluviometrică PP19 Lunca Ilvei

Denumire = Staţie automată cu senzori

Ţara: România; Judeţ: Bistriţa - Năsăud; Comuna Lunca Ilvei; -; Nr:-

24.564

145

159826

8,30

Staţie automată pluviometrică PP20 Măguri

Denumire = Staţie automată cu senzori

Ţara: România; Judeţ: Cluj; Satul Măguri; -; Nr: -

30.655

146

159827

8,30

Staţie automată pluviometrică PP21 Mărişel

Denumire = Staţie automată cu senzori

Ţara: România; Judeţ: Cluj; Comuna Mărişel; -; Nr: -

30.655

147

159830

8,30

Staţie automată pluviometrică PP24 Parva

Denumire = Staţie automată cu senzori

Ţara: România; Judeţ: Bistriţa - Năsăud; Comuna Parva; -; Nr: -

29.899

148

159832

8,30

Staţie automată pluviometrică PP27 Cuşma

Denumire = Staţie automată cu senzori

Ţara: România; Judeţ: Bistriţa - Năsăud; Satul Cuşma; -; Nr: -

29.555

149

159833

8,30

Staţie automată pluviometrică PP28 Recea Cristur

Denumire = Staţie automată cu senzori

Ţara: România; Judeţ: Cluj; Comuna Recea-Cristur; -; Nr: -

32.377

150

159834

8,30

Staţie automată pluviometrică PP29 Şieuţ

Denumire = Staţie automată cu senzori

Ţara: România; Judeţ: Bistriţa - Năsăud; Comuna Şieuţ; -; Nr: -

31.255

151

159835

8,30

Staţie automată pluviometrică PP30 Soconzel

Denumire = Staţie automată cu senzori

Ţara: România; Judeţ: Satu Mare; Comuna Socond; -; Nr: -

30.766

152

159836

8,30

Staţie automată pluviometrică PP 31 Sângeorzu Nou

Denumire = Staţie automată cu senzori

Ţara: România; Judeţ: Bistriţa - Năsăud; Satul Sângeorzu Nou; -; Nr: -

25.254

153

159838

8,30

Staţie automată pluviometrică PP33 Aghireşu

Denumire = Staţie automată cu senzori

Ţara: România; Judeţ: Cluj; Comuna Aghireşu; -; Nr: -

31.250

154

159839

8,30

Staţie automată pluviometrică PP35 Târlişua

Denumire = Staţie automată cu senzori

Ţara: România; Judeţ: Bistriţa - Năsăud; Satul Agrieş; -; Nr: -

29.555

155

159840

8,30

Staţie automată pluviometrică PP36 Teaca

Denumire = Staţie automată cu senzori

Ţara: România; Judeţ: Bistriţa - Năsăud; Comuna Teaca; -; Nr: -

29.555

156

159841

8,30

Staţie automată pluviometrică PP37 Heniu

Denumire = Staţie automată cu senzori

Ţara: România; Judeţ: Bistriţa - Năsăud; Comuna Prundu Bârgăului;-; Nr: -

29.899

157

159842

8,30

Staţie automată pluviometrică PP38 Viile Satu Mare

Denumire = Staţie automată cu senzori

Ţara: România; Judeţ: Satu Mare; Comuna Viile Satu Mare; -; Nr: -

29.648

158

159843

8,30

Staţie automată pluviometrică PP39 Vlădeasa 1400

Denumire = Staţie automată cu senzori

Ţara: România; Judeţ: Cluj; Comuna Săcuieu; -; Nr: -

24.513

159

159846

8,30

Sistem IT şi de comunicaţii

Denumire = Sistem de modelare şi prognoză hidrologică L3 HFMS

Ţara: România; Judeţ: Satu Mare; MRJ Satu Mare; -; Nr: -

53.325

160

159847

8,30

Sistem IT şi de comunicaţii

Denumire = Sistem suport pentru decizii hidrologice L3 HDSS

Ţara: România; Judeţ: Satu Mare; MRJ Satu Mare; -; Nr: -

45.022

161

159848

8,30

Sistem IT şi de comunicaţii

Denumire = L3 VPN COMM Sistem de comunicaţii VPN

Ţara: România; Judeţ: Satu Mare;MRJ Satu Mare; -; Nr: -

37.980

162

159849

8,30

Sistem IT şi de comunicaţii

Denumire = L3 AHSS COMM Sistem de comunicaţii cu staţiile hidrometrice

Ţara: România; Judeţ: Satu Mare; MRJ Satu Mare; -; Nr: -;

20.137

163

159850

8,30

Sistem IT şi de comunicaţii

Denumire = Sistem de modelare şi prognoză hidrologică L2 HFMS

Ţara: România; Judeţ: Cluj; MRJ Cluj - Napoca; -; Nr: -

1.228.623

164

159851

8,30

Sistem IT şi de comunicaţii

Denumire = Sistem suport pentru decizii hidrologice L3 HDSS

Ţara: România; Judeţ: Cluj; MRJ Cluj - Napoca; -; Nr: -

284.693

165

159852

8,30

Sistem IT şi de comunicaţii

Denumire = L3 VPN COMM Sistem de comunicaţii VPN

Ţara: România; Judeţ: Cluj; MRJ Cluj - Napoca; -; Nr: -

55.127

166

159853

8,30

Sistem IT şi de comunicaţii

Denumire = L3 AHSS COMM Sistem de comunicaţii cu staţiile hidrometrice

Ţara: România; Judeţ: Cluj; MRJ Cluj - Napoca; -; Nr: -

392.542

167

159854

8,30

Sistem IT şi de comunicaţii

Denumire = Sistem de modelare şi prognoză hidrologică L3 HFMS

Ţara: România; Judeţ: Maramureş; MRJ Baia Mare; -; Nr: -

56.393

168

159855

8,30

Sistem IT şi de comunicaţii

Denumire = Sistem suport pentru decizii hidrologice L3 HDSS

Ţara: România; Judeţ: Maramureş; MRJ Baia Mare; -; Nr: -

47.612

169

159856

8,30

Sistem IT şi de comunicaţii

Denumire = L3 VPN COMM Sistem de comunicaţii VPN

Ţara: România; Judeţ: Maramureş; MRJ Baia Mare; -; Nr: -

40.107

170

159857

8,30

Sistem IT şi de comunicaţii

Denumire = L3 AHSS COMM Sistem de comunicaţii cu staţiile hidrometrice

Ţara: România; Judeţ: Maramureş; MRJ Baia Mare; -; Nr: -

66.222

171

159862

8,30

Sistem IT şi de comunicaţii

Denumire = Sistem de modelare şi prognoză hidrologică L3 HFMS

Ţara: România; Judeţ: Bistriţa - Năsăud; MRJ Bistriţa; -; Nr: -

56.314

172

159863

8,30

Sistem IT şi de comunicaţii

Denumire = Sistem suport pentru decizii hidrologice L3 HDSS

Ţara: România; Judeţ: Bistriţa - Năsăud; MRJ Bistriţa; -; Nr: -

47.547

173

159864

8,30

Sistem IT şi de comunicaţii

Denumire = Sistem suport pentru decizii hidrologice L3 VPN

Ţara: România; Judeţ: Bistriţa - Năsăud; MRJ Bistriţa; -; Nr: -

40.109

174

159865

8,30

Sistem IT şi de comunicaţii

Denumire = Sistem suport pentru decizii hidrologice L3 AHSS

Ţara: România; Judeţ: Bistriţa - Năsăud; MRJ Bistriţa; -; Nr: -

73.260

175

159866

8,30

Sistem IT şi de comunicaţii

Denumire = Sistem de modelare şi prognoză hidrologică L3 HFMS

Ţara: România; Judeţ: Cluj; MRJ Cluj- Napoca; -; Nr: -

56.315

176

159867

8,30

Sistem IT şi de comunicaţii

Denumire = Sistem suport pentru decizii hidrologice L3 HDSS

Ţara: România; Judeţ: Cluj; MRJ Cluj- Napoca; -; Nr: -

44.747

177

159868

8,30

Sistem IT şi de comunicaţii

Denumire = L3 VPN COMM Sistem de comunicaţii VPN

Ţara: România; Judeţ: Cluj; MRJ Cluj- Napoca; -; Nr: -

36.589

178

159981

8,30

Staţie automată pluviometrică PP250 Suatu

Denumire = Staţie automată cu senzori

Ţara: România; Judeţ: Cluj; Comuna Suatu; -; Nr: -

31.445

179

159987

8,30

Staţie automată pluviometrică PP14 Dangău Mare

Denumire = Staţie automată cu senzori

Ţara: România; Judeţ: Cluj; Comuna Căpuşu Mare; -; Nr: -

30.981

180

159988

8,30

Staţie automată hidrometrică 705 Răzoare

Denumire = Staţie automată cu senzori

Ţara: România; Judeţ: Maramureş; Oraşul Târgu Lăpuş; -; Nr: -

86.387

181

160032

8,30

Staţie automată pluviometrică PP16 Geaca

Denumire = Staţie automată cu senzori

Ţara: România; Judeţ: Cluj; Comuna Geaca; -; Nr: -

31.444

182

160082

8,30

Staţie automată hidrometrică AHSS 14 Smida

Denumire = Staţie automată cu senzori

Ţara: România; Judeţ: Cluj; Comuna Mărgău; -; Nr: -

119.180

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 661 din data de 1 septembrie 2015