HOTĂRÂRE nr. 15 din 2 martie 2015 pentru numirea directorului Serviciului Român de Informaţii
În temeiul prevederilor art. 65 alin. (2) lit. h) din Constituţia României, republicată,
Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Domnul Hellvig Eduard Raul se numeşte în funcţia de director al Serviciului Român de Informaţii.
-****-
Această hotărâre a fost adoptată de Parlamentul României în şedinţa din 2 martie 2015, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 151 din data de 2 martie 2015