HOTĂRÂRE nr. 74 din 9 septembrie 2015 privind Raportul Comisiei pentru transporturi privind ancheta asupra activităţii Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime - S.A. Constanţa
În temeiul prevederilor art. 77 şi 78 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, şi al Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 39/2015 privind încuviinţarea efectuării de către Comisia pentru transporturi şi infrastructură a unei anchete privind activitatea Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime - S.A. Constanţa, cu modificările ulterioare,
având în vedere dezbaterile din şedinţa Camerei Deputaţilor din data de 9 septembrie 2015,
Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Se aprobă Raportul Comisiei pentru transporturi privind ancheta asupra activităţii Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime - S.A. Constanţa.
-****-
Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 9 septembrie 2015, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 694 din data de 15 septembrie 2015