ORDIN nr. 106 din 2 februarie 2015 pentru organizarea unei extrageri ocazionale a Loteriei bonurilor fiscale
În baza prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale,
ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:
Art. 1
(1)În data de 13 aprilie 2015 se organizează o extragere ocazională a Loteriei bonurilor fiscale.
(2)La extragerea prevăzută la alin. (1) participă bonurile fiscale emise în intervalul calendaristic cuprins între data de 2 februarie şi data de 28 martie 2015 care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale.
Art. 2
(1)Fondul de premiere alocat extragerii prevăzute la art. 1 alin. (1) este de 1.000.000 lei.
(2)Fondul de premiere prevăzut la alin. (1) se majorează cu sumele necesare rotunjirii valorii câştigului aferent unui bon fiscal, în condiţiile art. 7 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2015.
Art. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul finanţelor publice,

Darius-Bogdan Vâlcov

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 91 din data de 3 februarie 2015