DECIZIE nr. 2 din 29 octombrie 2013 pentru modificarea Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Farmaciştilor din România nr. 3/2008 privind aprobarea cuantumului cotizaţiei de membru al Colegiului Farmaciştilor din România şi stabilirea procedurii de încasare
În temeiul art. 604 lit. h), al art. 623, 624, 625, 627 şi 628 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul naţional al Colegiului Farmaciştilor din România decide:
Art. I
- Articolul 1 al Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Farmaciştilor din România nr. 3/2008 privind aprobarea cuantumului cotizaţiei de membru al Colegiului Farmaciştilor din România şi stabilirea procedurii de încasare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 803 din 2 decembrie 2008, se modifică şi va avea următorul cuprins:
"-Art. 1
Membrii Colegiului Farmaciştilor din România care exercită profesia de farmacist sau care ocupă o funcţie în baza calităţii de farmacist au obligaţia de a achita cotizaţia anuală în cuantum de 300 lei."
Art. II
Prezenta decizie intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2014.
Art. III
Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Colegiului Farmaciştilor din România,

Dumitru Lupuliasa

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 685 din data de 7 noiembrie 2013