HOTĂRÂRE nr. 1 din 5 aprilie 2014 pentru aprobarea raportului de activitate al Consiliului director pentru anul 2013 şi a programului de activitate al Consiliului director pentru anul 2014
În temeiul art. 7 alin. (3) lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
Conferinţa Naţională a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă raportul de activitate al Consiliului director pentru anul 2013.
Art. 2
Se aprobă programul de activitate al Consiliului director pentru anul 2014.
Art. 3
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România,

Adrian Vascu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 258 din data de 9 aprilie 2014