DECRET nr. 787 din 31 august 2016 privind conferirea Ordinului Meritul pentru Învăţământ
În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (3), ale art. 7 lit. A din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, republicată, precum şi ale Legii nr. 220/2004 privind Ordinul Meritul pentru învăţământ şi Medalia Meritul pentru învăţământ, cu modificările ulterioare,
cu prilejul Zilei Limbii Române (31 august), în semn de înaltă apreciere şi recunoştinţă pentru profesionalismul şi dăruirea puse, de-a lungul timpului, în slujba actului educaţional, contribuind în mod exemplar la formarea intelectuală şi civică a tinerelor generaţii, precum şi la creşterea aportului învăţământului la dezvoltarea societăţii româneşti,
Preşedintele României decretează:
Articol unic
Se conferă Ordinul Meritul pentru învăţământ în grad de Cavaler:
- domnului Ilie-Mircea Berte (Mircea Bertea), profesor de limba şi literatura română, doctor în filologie, director al Centrului Naţional Pedagogic "Gh. Lazăr" din Cluj Napoca;
- doamnei Sofia Dobra, profesor de limba şi literatura română, doctor în filologie, Şcoala Gimnazială nr. 131 din Bucureşti;
- doamnei Monica Halaszi, profesor de limba şi literatura română, Colegiul Naţional "Liviu Rebreanu" din municipiul Bistriţa, judeţul Bistriţa-Năsăud;
- doamnei Daniela-Luminiţa Ceredeev, profesor de limba şi literatura română, Şcoala Gimnazială din comuna Vatra Moldoviţei, judeţul Suceava;
- doamnei Oana-Maria Marin, profesor de limba şi literatura română, Şcoala Gimnazială "I. G. Duca" din Bucureşti;
- doamnei Cătălina-Diana Popa, profesor de limba şi literatura română, doctor în filologie, Colegiul Naţional "Vasile Alecsandri" din municipiul Galaţi, judeţul Galaţi;
- doamnei Ioana-Maria Tuduce, profesor de limba şi literatura română, doctor în filologie, director al Centrului Judeţean de Excelenţă Sălaj din municipiul Zalău, judeţul Sălaj.
-****-

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României, republicată, contrasemnăm acest decret,

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 672 din data de 31 august 2016