ORDIN nr. 43 din 24 august 2016 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 40/2016 privind aprobarea venitului total şi a tarifelor de transport pentru activitatea de transport al gazelor naturale pe conductele de transport gaze naturale Isaccea 1-Negru Vodă 1
Având în vedere dispoziţiile art 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (2) lit. e), alin. (4) şi alin. (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, art. 58 alin. (2) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) şi m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, precum şi al dispoziţiilor art. 24 din Metodologia de rezervare a capacităţii de transport şi de stabilire a tarifelor pentru activitatea de prestare a serviciilor de transport al gazelor naturale prin conductele de transport Isaccea-Negru Vodă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 34/2016,
preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.
Art. I
- Anexa nr. 2 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 40/2016 privind aprobarea venitului total şi a tarifelor de transport pentru activitatea de transport al gazelor naturale pe conductele de transport gaze naturale Isaccea 1-Negru Vodă 1, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 617 din 11 august 2016, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 1 octombrie 2016.
-****-

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare

în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

ANEXĂ: TARIFE DE TRANSPORT pentru rezervarea capacităţii de transport pe puncte de intrare/ieşire în/din conductele de transport gaze naturale Isaccea 1-Negru Vodă 1, pentru perioada 1 octombrie 2016-30 septembrie 2017
(- Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 40/2016)
- lei/kWh/h -

Nr. crt.

Tipuri de servicii de transport al gazelor naturale pentru rezervarea capacităţii de transport pe conductele de transport Isaccea 1-Negru Vodă 1

Punctul de intrare Isaccea 1

Grupul punctelor de ieşire, Negru Vodă 1 şi punctele de ieşire destinate alimentării cu gaze naturale a unor localităţi de pe teritoriul României

1.

servicii ferme/întreruptibile de transport pe termen lung, contractate pentru un an

0,0008324

0,0008324

2.

servicii ferme/întreruptibile de transport pe termen scurt, contractate pentru un trimestru

vara

0,0009073

0,0009073

iarna

0,0012569

0,0012569

3.

servicii ferme/întreruptibile de transport pe termen scurt, contractate pentru o lună

vara

0,0010488

0,0010488

iarna

0,0014484

0,0014484

4.

servicii ferme/întreruptibile de transport pe termen scurt, contractate pentru o zi

vara

0,0020977

0,0020977

iarna

0,0028968

0,0028968

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 654 din data de 25 august 2016