HOTĂRÂRE nr. 11 din 18 martie 2013 privind numirea unui secretar general adjunct al Senatului
În temeiul prevederilor art. 67 din Constituţia României, republicată, ale art. 19 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 7/2006 privind Statutul funcţionarului public parlamentar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 203 alin. (2) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,
Senatul adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Domnul Sorin Dan Mihalache se numeşte în funcţia de secretar general adjunct al Senatului, începând cu data de 25 martie 2013.
-****-
Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 18 martie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 146 din data de 19 martie 2013