ORDIN nr. 1143 din 8 septembrie 2015 privind blocarea fondurilor şi resurselor economice deţinute de Societatea Comercială Agro-Chirnogi - S.A.
În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) din Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere prevederile:
- Deciziei 2011/782/PESC a Consiliului din 1 decembrie 2011 privind măsuri restrictive împotriva Siriei şi de abrogare a Deciziei 2011/273/PESC;
- Regulamentului (UE) nr. 36/2012 al Consiliului din 18 ianuarie 2012 privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Siria şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 442/2011,
ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:
Art. 1
Se dispune blocarea fondurilor şi resurselor economice deţinute de Societatea Comercială Agro-Chirnogi - S.A., CUI 1922947, cu sediul social în Călăraşi, comuna Chirnogi, menţionate în declaraţia vamală de export nr. MRN 15R0CT1970E0117205 şi factura nr. 201500809 din 18 septembrie 2015.
Art. 2
Prezentul ordin poate fi contestat potrivit procedurii prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul finanţelor publice,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 704 din data de 18 septembrie 2015