HOTĂRÂRE nr. 1095 din 10 decembrie 2014 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Sediu pentru specializarea Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole" la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 223 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 42 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Sediu pentru specializarea Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole" la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2
Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale, din veniturile proprii ale Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Ministrul educaţiei naţionale,

Remus Pricopie

Ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,

Mihnea Cosmin Costoiu

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

ANEXĂ: INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI ai obiectivului de investiţii "Sediu pentru specializarea Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole" la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi
Titular: Ministerul Educaţiei Naţionale
Beneficiar: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi
Amplasament: Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3, municipiul Iaşi, judeţul Iaşi
Indicatorii tehnico-economici:

Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA)

(preţuri valabile la 1 iulie 2013; 1 euro = 4,4588 lei), din care:

mii lei

40.359

construcţii+montaj

mii lei

26.125

Valoarea rest de executat (inclusiv TVA)

mii lei

30.807

(preţuri valabile la 1 iulie 2013; 1 euro = 4,4588 lei), din care:

  

construcţii+montaj

mii lei

17.836

Eşalonarea investiţiei

  

Anul I

INV/C+M

mii lei/mii lei

20.000/12.000

Anul II

INV/C+M

mii lei/mii lei

10.807/5.836

Capacităţi:

  

- Suprafaţa construită

mp

1.337,70

- Suprafaţa desfăşurată

mp

6.620,00

- Suprafaţa utilă

mp

6.162,45

- Regim de înălţime

 

D+P+3E

Durata de realizare a investiţiei (rest de executat)

luni

24

Factori de risc
Obiectivul de investiţii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
Finanţarea investiţiei
Finanţarea obiectivului de investiţii se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale, din veniturile proprii ale Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 917 din data de 17 decembrie 2014