DECIZIE nr. 375 din 3 septembrie 2013 pentru eliberarea domnului Marcel Bogdan Pandelică din funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor
În temeiul art. 15 lit. a) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 5 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, cu modificările ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Articol unic
La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Marcel Bogdan Pandelică se eliberează din funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 564 din data de 4 septembrie 2013