DECRET nr. 400 din 8 aprilie 2016 privind numirea unui vicepreşedinte al Autorităţii Electorale Permanente
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 101 alin. (3) şi (5) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare,
Preşedintele României decretează:
Articol unic
Domnul Marian Muhuleţ se numeşte în funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii Electorale Permanente.
-****-

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 270 din data de 8 aprilie 2016