DECRET nr. 328 din 25 martie 2016 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Mare Ofiţer
În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. A din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, republicată,
cu prilejul împlinirii a 80 de ani de la înfiinţare, în semn de înaltă apreciere pentru competenţa şi profesionalismul dovedite, de-a lungul timpului, în conservarea şi promovarea patrimoniului cultural naţional, pentru implicarea activă în organizarea unor evenimente culturale de înaltă ţinută,
Preşedintele României decretează:
Articol unic
Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Mare Ofiţer, categoria F "Promovarea culturii", Muzeului Naţional al Satului "Dimitrie Gusti".
-****-

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României, republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 230 din data de 29 martie 2016